مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: تایید مدل مرتبه بالاتر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار: تایید یک مدل مرتبه بالاتر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه: آنالیز ادبیات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain quality management: A systematic review ترجمه عنوان مقاله مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار: بررسی سیستماتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش هایی برای مدیریت زنجیره تامین پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges for sustainable supply chain management: When stakeholder collaboration becomes conducive to corruption ترجمه عنوان مقاله چالش هایی برای مدیریت زنجیره تامین پایدار: مشارکت ذینفعان و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: مدل تصمیم گیری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Decision models for transformation and maturity ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار: مدل تصمیم گیری برای کمال و دگرگونی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار چند سطحی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 58 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-tier sustainable supply chain management: The role of Supply chain leadership ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار چند سطحی: نقش رهبری زنجیره تامین فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پروژه با روش تحلیل سلسله مراتبی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of techno-entrepreneurship projects by using Analytical Hierarchy Process (AHP) ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پروژه های تکنو-کارآفرینی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد AHP-TOPSIS فازی در راه حل های موانع لجستیک معکوس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers ترجمه عنوان مقاله رویکرد AHP-TOPSIS فازی به اولویت بندی راه حل ها برای موانع لجستیک معکوس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A generalised fuzzy TOPSIS with improved closeness coefficient ترجمه عنوان مقاله TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه بر موانع نوآوری سبز در شرکتها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A framework to overcome barriers to green innovation in SMEs using BWM and Fuzzy TOPSIS ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب برای غلبه بر موانع نوآوری سبز […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش از طریق مدیریت ریسک زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Value creation via supply chain risk management in global fashion organizations outsourcing production to China ترجمه عنوان مقاله ایجاد ارزش از طریق مدیریت ریسک زنجیره تامین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در زیرساخت های بزرگ داده کاوی – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy Issues in Big Data Mining Infrastructure, Platforms, and Applications ترجمه عنوان مقاله مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی در زیرساخت های بزرگ داده کاوی،پلتفرم ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Do health information technology investments impact hospital financial performance and productivity? ترجمه عنوان مقاله تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان و […]

مشاهده و دانلود رایگان