مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازسازی محصول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reverse logistics network design for product recovery and remanufacturing ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازیابی و بازسازی محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک کلان داده و داده کاوی در IoT – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 70 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Systematic survey of big data and data mining in internet of things ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک کلان داده و داده کاوی در اینترنت اشیا فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص رویداد رسانه اجتماعی عظیم با تحلیل موقت – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Event Detection on Large Social Media Using Temporal Analysis ترجمه عنوان مقاله تشخیص رویداد رسانه اجتماعی عظیم با استفاده از تجزیه و تحلیل موقت فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی در تحقیقات کلاس درس فناوری آموزشی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 55 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining in educational technology classroom research: Can it make a contribution? ترجمه عنوان مقاله داده کاوی در تحقیقات کلاس درس فناوری آموزشی: آیا می تواند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی IoT فعال شده زنجیره تامین برای غذای فاسد شونده – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling of an IoT-enabled supply chain for perishable food with two-echelon supply hubs ترجمه عنوان مقاله مدلسازی یک اینترنت اشیا فعال شده زنجیره تامین برای غذای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای بسته بندی شده – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-based tracking and tracing platform for prepackaged food supply chain ترجمه عنوان مقاله ردیابی مبتنی بر اینترنت اشیا و سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مرتبط با یکپارچگی IoT در زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining potential benefits and challenges associated with the Internet of Things integration in supply chains ترجمه عنوان مقاله بررسی مزایای بالقوه و چالش های مرتبط با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند افزایش دانش نوآوری در شبکه زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Process of innovation knowledge increase in supply chain network from the perspective of sustainable development ترجمه عنوان مقاله روند افزایش دانش نوآوری در شبکه زنجیره تامین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انتقال صنعتی پویا در توسعه پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Dynamic Industrial Transition on Sustainable Development ترجمه عنوان مقاله اثرات انتقال صنعتی پویا در توسعه پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های تشخیص نشت آکوستیک برای خطوط لوله آب – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal selection of acoustic leak detection techniques for water pipelines using multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله انتخاب مطلوب تکنیک های تشخیص نشت آکوستیک برای خطوط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود بهره وری در مراکز بازیافت زباله های جامد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Productivity improvement in solid waste recycling centres through lean implementation aided by multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله بهبود بهره وری در مراکز بازیافت زباله های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقايسه مدل های تصميم گيری چند معياره جبران ناپذير – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparison of Compensatory and non-Compensatory Multi Criteria Decision Making Models in Water Resources Strategic Management ترجمه عنوان مقاله مقايسه مدل های تصميم گيری چند معياره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت ریسک مالی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi Criteria Decision Making in Financial Risk Management with a Multi-objective Genetic Algorithm ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت ریسک مالی با […]

مشاهده و دانلود رایگان