مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مکمل روی بر خستگی بیمارن سرطان کولورکتال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of zinc supplementation on fatigue and quality of life in patients with colorectal cancer ترجمه عنوان مقاله  اثرات مکمل روی (زینک) بر خستگی و کیفیت زندگی بیمارن مبتلا به سرطان کولورکتال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دسته بندی حملات صرعی با ویژگی آماری سیگنال الکتروانسفالوگرافی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Epileptic Seizure Classification using Statistical Features of EEG Signal ترجمه عنوان مقاله  دسته بندی حملات صرعی با استفاده از ویژگی های آماری سیگنال الکتروانسفالوگرافی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی پزشکی و پزشکی گرایش های مرتبط مغز […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال خواب در بیماری پارکینسون بسته به سن شروع و تاریخچه خانوادگی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sleep Disturbance in Parkinson’s Disease Varies with Age of Onset and Family History ترجمه عنوان مقاله  اختلال خواب در بیماری پارکینسون بسته به سن شروع و تاریخچه خانوادگی متفاوت می باشد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوارض دیابتی مانع بهبود کیفیت زندگی در درمان زخم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Diabetic complications do not hamper improvement of health-related quality of life over the course of treatment of diabetic foot ulcers – the Eurodiale study ترجمه عنوان مقاله  عوارض دیابت نمی تواند مانع بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در طی دوره درمان زخم پای دیابتی گردد- مطالعه یورو دیال فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج جراحی سرطان پستان در زنان بدون بازسازی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Surgical outcomes in women ≥70 years undergoing mastectomy with and without reconstruction for breast cancer ترجمه عنوان مقاله  نتایج جراحی سرطان پستان در زنان ≥ 70 سال تحت ماستکتومی (برداشتن پستان) با و بدون بازسازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  3 صفحه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی درد سرطان در بیمار دارای مشکلات ارتباطی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Assessment of cancer pain in a patient with communication difficulties: a case report ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی درد سرطان در یک بیمار دارای مشکلات ارتباطی:گزارش مورد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  4 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی گرایش های مرتبط  آنکولوژی و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم ارتباط بین درمان با پالس استروئید و تراکم مواد معدنی استخوان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Lack of Association between Pulse Steroid Therapy and Bone Mineral Density in Patients with Multiple Sclerosis ترجمه عنوان مقاله  عدم ارتباط بین درمان با پالس استروئید (کورتون) و تراکم مواد معدنی استخوان در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جستجوی بازخورد در محل کار بالینی انگیزه دانشجویان – 2017

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Students’ motivation toward feedback-seeking in the clinical workplace ترجمه عنوان مقاله  انگیزه دانشجویان برای جستجوی بازخورد در محل کار بالینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی  و علوم تربیتی مجله  معلم پزشکی – Medical Teacher دانشگاه  بهبود […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوکاردیوز ریوی در بیماری انسدادی مزمن ریه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pulmonary nocardiosis in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A new clinical challenge ترجمه عنوان مقاله  نوکاردیوز ریوی در بیماری انسدادی مزمن ریه: چالش بالینی جدید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی گرایش های مرتبط  پزشکی ریه یا پولمونولوژی، […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوکاردیوز ریوی بیمار سالم از نظر ایمنی با فیبروز کیستیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pulmonary Nocardiosis in an Immunocompetent Patient with Cystic Fibrosis ترجمه عنوان مقاله  نوکاردیوز ریوی در یک بیمار سالم از نظر ایمنی با فیبروز کیستیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی گرایش های مرتبط  پزشکی ریه یا پولمونولوژی، […]

Read More