مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق و پلتفرم قابل پیکربندی در اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning and Reconfigurable Platforms in the Internet of Things: Challenges and Opportunities in Algorithms and Hardware ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق و پلتفرم های قابل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پلاک خودرو با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Plate Recognition Using Backpropagation Neural Network and Genetic Algorithm ترجمه عنوان مقاله تشخیص پلاک خودرو با استفاده از شبکه عصبی بازگردنده به عقب و الگوریتم ژنتیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه الگوریتم برای محافظت در برابر حملات DDoS امواج پالسی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Development of the Algorithm for Protection against DDoS-Attacks of Type Pulse Wave ترجمه عنوان مقاله توسعه الگوریتم برای محافظت در برابر حملات DDoS امواج پالسی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی حوادث شغلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Applications of Optimized Machine Learning Techniques for Prediction of Occupational Accidents ترجمه عنوان مقاله کاربرد های استفاده از روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی حوادث […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ویژگی های مرتبط با دگرگون آنکوژن با یادگیری ماشین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning Identifies Stemness Features Associated with Oncogenic Dedifferentiation ترجمه عنوان مقاله شناسایی ویژگی های مرتبط با دگرگون آنکوژن با یادگیری ماشین فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An efficient in‐network caching decision algorithm for Internet of things ترجمه عنوان مقاله بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه برای اینترنت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از سیاه چاله و حمله انتخابی در WSN – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detection and prevention of black hole and selective forwarding attack in clustered WSN with Active Trust ترجمه عنوان مقاله تشخیص و جلوگیری از سیاه چاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کلونی مورچه برای مقابله با حملات DDoS در VANETs – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cellular Automata-based Improved Ant Colony-based Optimization Algorithm for mitigating DDoS attacks in VANETs ترجمه عنوان مقاله الگوریتم بهینه سازی بر اساس کلونی مورچه ای بهبود یافته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزار Numalis برای محاسبات عددی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Overview of Numalis Software Suite for Reliable Numerical Computation ترجمه عنوان مقاله مرور اجمالی نرم افزار Numalis برای محاسبات عددی قابل اعتماد فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی الگوریتم محلی بهبود یافته مبتنی بر PSO – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Implementation of a PSO Based Improved Localization Algorithm for Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی الگوریتم محلی بهبود یافته مبتنی بر PSO […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی بر اساس K-means و روش PROMETHEE – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An ordered clustering algorithm based on K-means and the PROMETHEE method ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی مرتب شده بر اساس K-means و روش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی متشکل از مراکز نیمه خوشه ای – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quasi-cluster centers clustering algorithm based on potential entropy and t-distributed stochastic neighbor embedding ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه بندی متشکل از مراکز نیمه خوشه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی برای طول عمر شبکه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Clustering Algorithm for Improved Network Lifetime of Mobile Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه بندی برای طول عمر شبکه بهبود یافته شبکه های حسگر […]

مشاهده و دانلود رایگان