مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل دستکاری ربات با استفاده از شبکه های عصبی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Robot manipulator control using neural networks: A survey ترجمه عنوان مقاله کنترل دستکاری ربات با استفاده از شبکه های عصبی: یک نظرسنجی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recent Advances in Convolutional Neural Networks ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی استانداردها با مقررات امنیتی سایبری برای شبکه هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of standards with cybersecurity requirements for smart grid ترجمه عنوان مقاله بررسی استانداردها با مقررات امنیتی سایبری برای شبکه هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجهیزات اطلاعات و ارتباطات برای اندازه گیری هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exergy cost of information and communication equipment for smart metering and smart grids ترجمه عنوان مقاله هزینه اضافی تجهیزات اطلاعات و ارتباطات برای اندازه گیری هوشمند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز قابلیت اطمینان در سیستم های شبکه هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reliability analysis in interdependent smart grid systems ترجمه عنوان مقاله آنالیز قابلیت اطمینان در سیستم های شبکه هوشمند وابسته به یکدیگر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای خدمات اکوسیستم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine learning for ecosystem services ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشین برای خدمات اکوسیستم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط هوش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین ها به عنوان فعال ساز امنیت در برنامه های IoT – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Blockchains as security-enabler for industrial IoT-applications ترجمه عنوان مقاله بلاک چین ها به عنوان فعال ساز امنیت در برنامه های اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کپسوله سازی ترافیک پروتکل برنامه های IoT زمان واقعی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Encapsulation of real-time IoT CoAP traffic ترجمه عنوان مقاله کپسوله سازی ترافیک پروتکل برنامه های محدود شده اینترنت اشیا زمان واقعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا: مفهوم اعتماد در سیستم های تکنو سرویس – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things: understanding trust in techno-service systems ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا: درک مفهوم اعتماد در سیستم های تکنو سرویس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نظارتی IoT برای سایت میراث فرهنگی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An IoT-based monitoring approach for cultural heritage sites: The Matera case ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد نظارتی بر اساس اینترنت اشیا برای سایت های میراث […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An efficient in‐network caching decision algorithm for Internet of things ترجمه عنوان مقاله بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه برای اینترنت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده IoT آینده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enabling distributed intelligence assisted Future Internet of Things Controller (FITC) ترجمه عنوان مقاله فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده اینترنت اشیای آینده (FITC) فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد IoT کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله NarrowBand-IoT Performance Analysis for Healthcare Applications ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد اینترنت اشیا کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی و درمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان