مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تطبیقی پروتکل مسیریابی MANET برای دور سنجی روستایی شبکه بی سیم مش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Comparative Analysis of MANET Routing Protocols for Low Cost Rural Telemetry Wireless Mesh Networks ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل تطبیقی پروتکل های مسیریابی MANET برای دور سنجی روستایی شبکه های بی  سیم مش (mesh) با هزینه کم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت شناختی برجسته معماری مدیریت شبکه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  CogNet: A Network Management Architecture Featuring Cognitive Capabilities ترجمه عنوان مقاله  CogNet: قابلیت های شناختی برجسته یک معماری مدیریت شبکه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، کامپیوتر و  مهندسی فناوری اطلاعات IT […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توان عملیاتی در سنجش طیف مشارکتی انرژی کارامد سنسور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Throughput Improvement in Energy-Efficient Cooperative Spectrum Sensing Based on Sensor Selection ترجمه عنوان مقاله  بهبود توان عملیاتی در سنجش طیف مشارکتی انرژی کارامد بر اساس انتخاب سنسور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  16 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق و کامپیوتر گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت اطلاعات بین فناوری استاندارد و گواهی نامه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Information Security between Standards, Certifications and Technologies: An Empirical Study ترجمه عنوان مقاله  امنیت اطلاعات بین فناوری، استانداردها و گواهی نامه ها: تحقیق تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر گرایش های مرتبط  امنیت اطلاعات مجله  کنفرانس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پیوند متمایز با سیگنال جهانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Discriminative Link Prediction using Local, Community and Global Signals ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی پیوندهای متمایز با استفاده سیگنال های جهانی، اجتماعی و محلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا شخصیت برندکشور مبدا باعث ارزش مشتری خرده فروشی می شود؟ ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does country-of-origin brand personality generate retail customer lifetime value? A Big Data analytics approach ترجمه عنوان مقاله آیا شخصیت نام تجاری کشور مبدا باعث ارزش طول عمر مشتری خرده فروشی می شود؟ رویکرد تجزیه و تحلیل کلان داده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان شهرت شرکت و ارزش بازار: شواهد با شبکه عصبی رگرسیون ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate reputation and market value: Evidence with generalized regression neural networks ترجمه عنوان مقاله  اعتبار شرکت و ارزش بازار: شواهد با شبکه های عصبی رگرسیون عمومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب مسیر تئوری باز پشتیبانی امنیت D2D ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Game theoretic path selection to support security in device-to-device communications ترجمه عنوان مقاله  انتخاب مسیر تئوری بازی به منظور پشتیبانی امنیت در ارتباط دستگاه به دستگاه D2D فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A branch-and-cut framework for the consistent traveling salesman problem ترجمه عنوان مقاله  یک چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  ریاضی، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان