مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سیاست های تعمیر و نگهداری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Maintenance policy selection: a fuzzy-ANP approach ترجمه عنوان مقاله انتخاب سیاست های تعمیر و نگهداری: یک رویکرد فازی-ANP فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه تحلیلی و فازی بر مبنای سیستم تصمیم گیری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated approach of analytical network process and fuzzy based spatial decision making systems applied to landslide risk mapping ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد یکپارچه از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب و ارزیابی تامین کننده خدمات ابری – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Two-Stage Fuzzy Logic Model for Cloud Service Supplier Selection and Evaluation ترجمه عنوان مقاله مدل منطق فازی دو مرحله ای برای انتخاب و ارزیابی تامین کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی استفاده از وب اتوماتیک توسط روش KNN – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Automated web usage data mining and recommendation system using K-Nearest Neighbor (KNN) classification method ترجمه عنوان مقاله داده کاوی استفاده از وب اتوماتیک و سیستم نظریه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل اطمینان برای سیستم کنترل جوامع دیجیتالی بر اساس IoT – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A High-Assurance Trust Model for Digital Community Control System Based on Internet of Things ترجمه عنوان مقاله مدل اطمینان با ضمانت بالا برای سیستم کنترل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح تولید کلید RSA پیشرفته و ایمن (ESRKGS) – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Enhanced and Secured RSA Key Generation Scheme (ESRKGS) ترجمه عنوان مقاله طرح تولید کلید RSA پیشرفته و ایمن (ESRKGS) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار مدیریت ریسک با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Airms: A Risk Management Tool Using Machine Learning ترجمه عنوان مقاله AIRMS: ابزار مدیریت ریسک با استفاده از یادگیری ماشین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوابق و رفتار مصرف کننده حامی محیط زیست – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Antecedents and pro-environmental consumer behavior (PECB): the moderating role of religiosity ترجمه عنوان مقاله سوابق و رفتار مصرف کننده حامی محیط زیست (PECB): نقش تعدیلی دینداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه کاربر در خرید آنلاین شخصی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله User experience in personalized online shopping: a fuzzy-set analysis ترجمه عنوان مقاله تجربه کاربر در خرید آنلاین شخصی: یک تحلیل فازی مجموعه ای فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده در چارچوب استراتژی های بازاریابی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A glimpse on big data analytics in the framework of marketing strategies ترجمه عنوان مقاله یک نگاه اجمالی به تحلیل کلان داده در چارچوب استراتژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت موزاییک عکس تعاملی استفاده از NFC – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interactive mosaic building and its application to marketing strategies using NFC ترجمه عنوان مقاله ساخت موزاییک عکس تعاملی و کاربرد آن در استراتژی های بازاریابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل شرکت در اقدامات اشتراکی فضای مجازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the participate propensity in cyberspace collective actions: The 5‰ rule ترجمه عنوان مقاله بررسی تمایل شرکت در اقدامات اشتراکی فضای مجازی: قانون 5% فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات نظامی برای دفاع از فضای مجازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Generals in Cyberspace: Military Insights for Defending Cyberspace ترجمه عنوان مقاله ژنرال ها در فضای مجازی: اطلاعات نظامی برای دفاع از فضای مجازی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان