مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مصرف کننده تعامل وب سایت تجاری بازار بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Understanding consumer motivations to interact on brand websites in the international marketplace: Evidence from the U.S., China, and South Korea ترجمه عنوان مقاله  درک انگیزه مصرف کننده برای تعامل با وب سایت های تجاری در بازار بین المللی: شواهد از سوی ایالات متحده، چین و  کره جنوبی فرمت مقاله  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عدالت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A power-responsibility equilibrium framework for fairness: Understanding consumers’ implicit privacy  concerns for location-based services ترجمه عنوان مقاله  چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عدالت: درک نگرانی های حریم خصوصی ضمنی مصرف کنندگان برای خدمات  مبتنی بر مکان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از گیت الکترونیکی بیومتریک در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An empirical examination of U.S. travelers’ intentions to use biometric e-gates in airports ترجمه عنوان مقاله  بررسی تجربی تصمیم مسافران ایالات متحده برای استفاده از گیت های الکترونیکی بیومتریک در فرودگاه ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش هموارسازی نمایی باگینگ با تجزیه STL

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Bagging exponential smoothing methods using STL decomposition and Box–Cox transformation ترجمه عنوان مقاله  روش هموارسازی نمایی باگینگ با تجزیه STL و تبدیل جعبه کاکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط اقتصاد، مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات IT و مهندسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الگوریتم پیش بینی با سری زمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Visualising forecasting algorithm performance using time series instance spaces ترجمه عنوان مقاله   تجسم عملکرد الگوریتم پیش بینی با استفاده از سری زمانی به عنوان مثال فضاها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط   اقتصاد، مدیریت و […]

Read More