مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Solar energy radiation measurement with a low–power solar energy harvester ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی با یک انرژی کم مصرف انرژی خورشیدی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advanced data mining in field ion microscopy ترجمه عنوان مقاله داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطای امپدانس بالا مبتنی بر داده کاوی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining-based high impedance fault detection using mathematical morphology ترجمه عنوان مقاله تشخیص خطای امپدانس بالا مبتنی بر داده کاوی با استفاده از مورفولوژی ریاضی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده های شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social networking big data: Opportunities, solutions, and challenges ترجمه عنوان مقاله کلان داده های شبکه های اجتماعی: فرصت ها، راه حل ها و چالش ها فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی آنالیز کلان داده ها توسط آمارگیران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How do statisticians analyse big data—Our story ترجمه عنوان مقاله چگونگی آنالیز کلان داده ها توسط آمارگیران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک راهنمای عملی برای کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A practical guide to big data ترجمه عنوان مقاله یک راهنمای عملی برای کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله آمار و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده: برخی از مسائل آماری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data: Some statistical issues ترجمه عنوان مقاله کلان داده: برخی از مسائل آماری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله آمار و احتمال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده و علوم داده در مراقبت های ویژه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big Data and Data Science in Critical Care ترجمه عنوان مقاله کلان داده و علوم داده در مراقبت های ویژه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک کلان داده و داده کاوی در IoT – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 70 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Systematic survey of big data and data mining in internet of things ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک کلان داده و داده کاوی در اینترنت اشیا فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey on deep learning for big data ترجمه عنوان مقاله یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوره آنالیز کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A course on big data analytics ترجمه عنوان مقاله دوره آنالیز کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط رایانش ابری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار و آنالیز کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research Landscape of Business Intelligence and Big Data analytics: A bibliometrics study ترجمه عنوان مقاله چشم انداز پژوهش هوش کسب و کار و تجزیه و تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق و پلتفرم قابل پیکربندی در اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning and Reconfigurable Platforms in the Internet of Things: Challenges and Opportunities in Algorithms and Hardware ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق و پلتفرم های قابل […]

مشاهده و دانلود رایگان