مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media information benefits, knowledge management and smart organizations ترجمه عنوان مقاله مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش – از آغاز تا پیوند نوآوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Management – from its Inception to the Innovation Linkage ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش – از آغاز تا پیوند نوآوری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری دانش شناختی و نوآوری باز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals ترجمه عنوان مقاله رهبری دانش شناختی و نوآوری باز: نقش قابلیت مدیریت دانش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور رویکرد مدیریت دانش مشتری تجربی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The advent of customer experiential knowledge management approach (CEKM): The integration of offline & online experiential knowledge ترجمه عنوان مقاله ظهور رویکرد مدیریت دانش مشتری تجربی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance ترجمه عنوان مقاله رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده های شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social networking big data: Opportunities, solutions, and challenges ترجمه عنوان مقاله کلان داده های شبکه های اجتماعی: فرصت ها، راه حل ها و چالش ها فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی آنالیز کلان داده ها توسط آمارگیران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How do statisticians analyse big data—Our story ترجمه عنوان مقاله چگونگی آنالیز کلان داده ها توسط آمارگیران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک راهنمای عملی برای کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A practical guide to big data ترجمه عنوان مقاله یک راهنمای عملی برای کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله آمار و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده: برخی از مسائل آماری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data: Some statistical issues ترجمه عنوان مقاله کلان داده: برخی از مسائل آماری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله آمار و احتمال […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده و علوم داده در مراقبت های ویژه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big Data and Data Science in Critical Care ترجمه عنوان مقاله کلان داده و علوم داده در مراقبت های ویژه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More