مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده در علوم پزشکی و پزشکی قانونی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data in forensic science and medicine ترجمه عنوان مقاله کلان داده در علوم پزشکی و پزشکی قانونی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی القاء قدرت تحمل ایمنی در بیماری هموفیلی A – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Review of Immune Tolerance Induction in hemophilia A ترجمه عنوان مقاله بررسی القاء قدرت تحمل ایمنی در بیماری هموفیلی A فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان ژن هدفمند پلاکت برای بیماری هموفیلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Platelet-Targeted Gene Therapy for Hemophilia ترجمه عنوان مقاله درمان ژن هدفمند پلاکت برای بیماری هموفیلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مراحل برای درمان شخصی بیماری هموفیلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Setting the stage for individualized therapy in hemophilia: What role can pharmacokinetics play? ترجمه عنوان مقاله تنظیم مراحل برای درمان شخصی بیماری هموفیلی: نقشی فارماکوکینتیک فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هنر درمانی در سرطان: زیبایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Art therapies in cancer – A non-negligible beauty and benefit ترجمه عنوان مقاله هنر درمانی در سرطان – زیبایی با اهمیت و مزیت فرمت مقاله انگلیسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هنر درمانی در خلق و خو و کاهش درد و اضطراب بیماران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Art therapy improves mood, and reduces pain and anxiety when offered at bedside during acute hospital treatmen ترجمه عنوان مقاله تاثیر هنر درمانی در خلق و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسافرت در رضایت مشتری با خدمات هتل – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effects of traveling for business on customer satisfaction with hotel services ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسافرت برای کسب و کار در رضایت مشتری با خدمات […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شناسی مولد منبع برای هتل ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A resource generator methodology for hotels ترجمه عنوان مقاله روش شناسی مولد منبع برای هتل ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان با انتقال هیجان برای 32 نفر در بی خوابی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Excitement transfer therapy for 32 cases of insomnia ترجمه عنوان مقاله درمان با انتقال هیجان برای 32 نفر در بی خوابی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های شبیه سازی شده توربین هیدرولیکی فرانسیس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation and Discussion of Models for Hydraulic Francis Turbine Simulations ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی و بررسی مدل های شبیه سازی شده توربین هیدرولیکی فرانسیس فرمت […]

Read More