مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک کلان داده و داده کاوی در IoT – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 70 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Systematic survey of big data and data mining in internet of things ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک کلان داده و داده کاوی در اینترنت اشیا فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey on deep learning for big data ترجمه عنوان مقاله یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوره آنالیز کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A course on big data analytics ترجمه عنوان مقاله دوره آنالیز کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط رایانش ابری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار برای اندازه گیری عملکرد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business intelligence for performance measurement: A case based analysis ترجمه عنوان مقاله هوش کسب و کار برای اندازه گیری عملکرد: تجزیه و تحلیل مبتنی بر مورد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار برای بیمار محوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business intelligence for patient-centeredness: A systematic review ترجمه عنوان مقاله هوش کسب و کار برای بیمار محوری: یک مرور سیستماتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار و آنالیز کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research Landscape of Business Intelligence and Big Data analytics: A bibliometrics study ترجمه عنوان مقاله چشم انداز پژوهش هوش کسب و کار و تجزیه و تحلیل […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات ساختاری منطقه یورو در زمان بحران جهانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Euro area structural reforms in times of a global crisis ترجمه عنوان مقاله اصلاحات ساختاری منطقه یورو در زمان بحران جهانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت مسکن پلاسیبو در طول خواب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Placebo analgesia persists during sleep: an experimental study ترجمه عنوان مقاله مقاومت مسکن پلاسیبو در طول خواب: یک مطالعه آزمایشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوش بینی و بدبینی در جمعیت عمومی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimism and pessimism in the general population: Psychometric properties of the Life Orientation Test (LOT-R) ترجمه عنوان مقاله خوش بینی و بدبینی در جمعیت عمومی: ویژگی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده بهداشت رفتاری نیروی کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Future of the Behavioral Health Workforce: Optimism and Opportunity ترجمه عنوان مقاله آینده بهداشت رفتاری نیروی کار: خوش بینی و فرصت فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More