مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییراتی در خود دلسوزی مرتبط با تغییرات سلامتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Don’t be so hard on yourself! Changes in self-compassion during the first year of university are associated with changes in well-being ترجمه عنوان مقاله به خودتان […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، خودشیفتگی و اعتماد به نفس – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey ترجمه عنوان مقاله روابط بین استفاده اعتیاد آور از […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خدمات درمانی روحی در مدرسه برای کودکان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effectiveness of School-Based Mental Health Services for Elementary-Aged Children: A Meta-Analysis ترجمه عنوان مقاله تاثیر خدمات درمانی روحی و روانی در مدرسه برای کودکان ابتدایی: […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش طبقه ای اقتصاد خرد برای تقویت ابزار حاشیه ای – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Introductory Microeconomics In-class Experiment to Reinforce the Marginal Utility/Price Maximization Rule and the Integration of Modern Theory ترجمه عنوان مقاله معرفی آزمایش طبقه ای اقتصاد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر طبقه معکوس در دوره اصول اقتصاد خرد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of the flipped classroom in a principles of microeconomics course: evidence from a quasi-experiment with two flipped classroom designs ترجمه عنوان مقاله اثر طبقه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات معکوس سازی اصول طبقات اقتصاد خرد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of flipping the principles of microeconomics class: Does scheduling matter? ترجمه عنوان مقاله اثرات معکوس سازی اصول طبقات اقتصاد خرد: تاثیر برنامه ریزی فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات منابع آبی در آبیاری کشاورزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of different strategies for managing the water resources problems of irrigated agriculture ترجمه عنوان مقاله ارزیابی استراتژی های مختلف برای مدیریت مشکلات منابع آبی در […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد سناریوهای مصنوعی در نگرانی های منابع آبی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Application of synthetic scenarios to address water resource concerns: A management-guided case study from the Upper Colorado River Basin ترجمه عنوان مقاله کاربرد سناریو های مصنوعی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی اطلاعات تجارت اینترنتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Value-based information privacy objectives for Internet Commerce ترجمه عنوان مقاله اهداف حفظ حریم خصوصی اطلاعات مبتنی بر ارزش برای تجارت اینترنتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های موجود حریم خصوصی منطقه ای – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the limitations of existing notions of location privacy ترجمه عنوان مقاله در مورد محدودیت های موجود حریم خصوصی منطقه ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More