مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوییچ نوری برای محاسبات کارایی انرژی پردازنده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Low Latency Optical Switch for High Performance Computing with Minimized Processor Energy Load [Invited] ترجمه عنوان مقاله  سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات با کارایی بالا همراه با حداقل بار انرژی پردازنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  16 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رسانه های اجتماعی و ارزش برند در طی بحران فراخوان محصول ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of social media and brand equity during a product recall crisis: A shareholder value perspective ترجمه عنوان مقاله  نقش رسانه های اجتماعی و ارزش برند در طی بحران فراخوان محصول: چشم انداز ارزش سهامداران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  59 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ارجاع، ارزش مشتری و ارتباط خواص Dyadic ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Referral programs, customer value, and the relevance of dyadic characteristics ترجمه عنوان مقاله  برنامه های ارجاع، ارزش مشتری و ارتباط ویژگی های Dyadic فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاداقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی، مدیریت کسب و کار MBA […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان شهرت شرکت و ارزش بازار: شواهد با شبکه عصبی رگرسیون ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate reputation and market value: Evidence with generalized regression neural networks ترجمه عنوان مقاله  اعتبار شرکت و ارزش بازار: شواهد با شبکه های عصبی رگرسیون عمومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Voluntary corporate governance structure and financial distress: Evidence from Australia ترجمه عنوان مقاله ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی: سندی از استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  13 صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط مهندسی مالی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بافت بر موضعی کردن تغییر شکل در منطقه فعال یت تیتانیوم جوشکاری( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Influence of texture on strain localization in stir zone of friction stir welded titanium ترجمه عنوان مقاله تاثیر بافت بر موضعی کردن تغییر شکل در منطقه فعالیت تیتانیوم جوشکاری اصطکاکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط مهندسی مواد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Institutional development, state ownership, and corporate cash holdings: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت: سندی از چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط مدیریت و حسابداری گرایش های مرتبط مدیریت تحول، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی بررسی آب سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو تغییر جوی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Simulation of watershed hydrology and stream water quality under land use and climate change scenarios in Teshio River watershed, northern Japan ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز رودخانه تیشیو در شمال ژاپن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرویس دهی مشتریان حداقل تخطی از قاعده صف fcfs ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An M=G=2 queue where customers are served subject to a minimum violation of FCFS queue discipline ترجمه عنوان مقاله  سیستم صف M/G/2 که در آنجا مشتریان تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS سرویس دهی می شوند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سازگاری حرفه ای با تجربه کاری فعالیت برنامه و انتقال کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The relation of career adaptability to work experience, extracurricular activities, and work transition in Portuguese graduate students ترجمه عنوان مقاله  ارتباط سازگاری حرفه ای با تجربه کاری، فعالیت های فوق برنامه و انتقال کار در دانشجویان فارغ التحصیل پرتغال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعامل با کار و شکوفایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Job crafting and extra-role behavior: The role of work engagement and flourishing ترجمه عنوان مقاله  شغل سازی و نقش رفتار اضافی : نقش تعامل با کار و شکوفایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  35 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم اجتماعی مجله  مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری شغلی آشکارسازی روزانه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Daily manifestations of career adaptability: Relationships with job and career outcomes ترجمه عنوان مقاله  آشکارسازی روزانه سازگاری شغلی: ارتباط با نتایج شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  33 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gender differences in STEM undergraduates’ vocational interests: People–thing orientation and goal affordances ترجمه عنوان مقاله  تفاوت های جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: اهداف افراد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان