مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوآوری سفارشی فناوری پیشرفته مواد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A generic transformation of advanced materials technologies: Towards more integrated multi-materials  systems via customized R&D and Innovation ترجمه عنوان مقاله  تحول عمومی در فناوری های پیشرفته مواد: به سوی یکپارچه سازی سیستم های چندموادی از طریق تحقیق و توسعه و  نوآوری سفارشی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تناقض servitization چین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An empirical study of servitization paradox in China ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه تجربی از تناقض servitization در چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت مالی چند ملیتی – Journal of Multinational Financial Management […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اعطای حق ثبت اختراع جایگاه جغرافیایی تجارت ثبت اختراع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of patent grant on the geographic reach of patent trade ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اعطای حق ثبت اختراع به جایگاه جغرافیایی تجارت ثبت اختراع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  نوآوری تکنولوژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ارتباط ظرفیت جذب تیم NPD شرکت فناوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of cross-functional communication on absorptive capacity of NPD teams at high technology firms  in Thailand ترجمه عنوان مقاله  تاثیر ارتباط متقابل کار بر ظرفیت جذب تیم NPD در شرکت های فناوری بالا در تایلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بسط چارچوب شریک شدن فناوری استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic technology partnering: A framework extension ترجمه عنوان مقاله  شریک شدن فناوری استراتژیک: بسط چارچوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  مجله مدیریت مالی چند ملیتی – Journal of Multinational Financial […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد شرکت نقش تعدیل کننده قدرت فناوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Empirical study on the relationship between executive compensation dispersion and firm performance: the  moderating role of technology intensity ترجمه عنوان مقاله  بررسی تجربی رابطه بین پراکندگی غرامت اجرایی و عملکرد شرکت: نقش تعدیل کننده قدرت فناوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد نوآوری استراتژی حمایت sme

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  New economics of innovation: Strategies to support high-tech SMEs ترجمه عنوان مقاله  اقتصاد جدید نوآوری: استراتژی برای حمایت از SME های با تکنولوژی بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت مجله  مجله مدیریت مالی چند ملیتی – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عادات گوشی هوشمند ضرورت چالش کلان داده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Smartphones habits, necessities, and big data challenges ترجمه عنوان مقاله  عادات گوشی های هوشمند، ضرورت ها و چالش های کلان داده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت مالی چند ملیتی – Journal of Multinational […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار و استراتژی کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Alignment between business model and business strategy and contribution to the performance: Empirical  evidence from ICT Tunisian venture. ترجمه عنوان مقاله  سازگاری بین مدل کسب و کار و استراتژی کسب و کار و کمک به عملکرد: شواهد تجربی از سرمایه گذاری ICT تونس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی بیوتکنولوژی کار نهادی تکنولوژیکی آکادمیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Institutional work in academic technological facilities: A multi-case study from the field of biotechnology in  France ترجمه عنوان مقاله  کارهای نهادی در امکانات تکنولوژیکی آکادمیک: یک مطالعه چند موردی از زمینه بیوتکنولوژی در فرانسه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت تکنولوژیکی رشد بهره وری شواهد کشور نفتی MENA

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign affiliates, technological catch-up, and productivity growth: Evidence from MENA oil and non-oil-  producing countries ترجمه عنوان مقاله  وابستگان خارجی، پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری: شواهد از کشورهای نفتی MENA و کشورهای غیر نفتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign Ownership in Emerging Stock Markets ترجمه عنوان مقاله  مالکیت خارجی در بازارهای سهام در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  28 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی مجله  مجله مدیریت مالی چند ملیتی – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نوع کارایی بار بر روی درآمد محموله هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of cargo types and load efficiency on airline cargo revenues ترجمه عنوان مقاله  اثر نوع محموله و کارایی بار بر روی درآمد محموله هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله مدیریت حمل […]

مشاهده و دانلود رایگان