مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین مواد طعم دهنده در مواد غذایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A straightforward method to determine flavouring substances in food by GC–MS ترجمه عنوان مقاله  روش مستقیم برای تعیین مواد طعم دهنده در مواد غذایی توسط GC-MS فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  صنایع غذایی گرایش های مرتبط  کنترل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی پنهان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Covert Marketing Strategy and Techniques ترجمه عنوان مقاله  استراتژی بازاریابی پنهان و تکنیک ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA، مدیریت بازرگانی و بازاریابی مجله  یازدهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهداشت قلب و عروق با کاکائو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cocoa, Blood Pressure, and Cardiovascular Health ترجمه عنوان مقاله  کاکائو، فشار خون و بهداشت قلب و عروق فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  صنایع غذایی وپزشکی گرایش های مرتبط  علوم مواد غذایی و علوم تغذیه مجله  مجله شیمی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش دیدگاه بینایی فضایی فرد دیگر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When Do Humans Spontaneously Adopt Another’s Visuospatial Perspective? ترجمه عنوان مقاله  چه زمانی انسان ها به خودی خود دیدگاه بینایی – فضایی یک فرد دیگر را می پذیرند؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پارامتر انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Impact of blasting parameters on vibration signal spectrum: Determination and statistical evidence ترجمه عنوان مقاله  تاثیر پارامترهای انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات: شواهد آماری و تعیین کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  معدن و مهندسی عمران گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش تولید فلاوونوئید از طریق الیسیتور متیل جاسمونات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhanced production of flavonoids by methyl jasmonate elicitation in cell suspension culture of Hypericum perforatum ترجمه عنوان مقاله  افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مدلسازی فیزیکی تونل ها در زمین نرم

مشخصات مقاله عنوان مقاله  Physical modeling of tunnels in soft ground: A review ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی فیزیکی تونل ها در زمین نرم: نقد و بررسی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران گرایش های مرتبط  سازه مجله  تونل زنی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال کارکردی تیروئید و ناباروری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Thyroid dysfunction and subfertility ترجمه عنوان مقاله  اختلال عملکرد تیروئید و ناباروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک مجله  جامعه کره برای داروهای باروری – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The management model for human-resource outsourcing among service companies ترجمه عنوان مقاله  مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت منابع انسانی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مخلوط‌ هیدروفوبیک برپایه سیلان در بتن ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Characterization of silane-based hydrophobic admixtures in concrete using TOF-MS ترجمه عنوان مقاله  تعریف خصوصیات مخلوط‌ های هیدروفوبیک برپایه سیلان در بتن با استفاده از TOF-MS فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران گرایش های مرتبط  سازه ومدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Development of a decision support system based on neural networks and a genetic algorithm ترجمه عنوان مقاله  توسعه سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری بر اساس شبکه های عصبی و یک الگوریتم ژنتیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اضطراب در بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Prevalence of Depression and Anxiety among Patients with Multiple Sclerosis Attending the MS Clinic at Sheikh Khalifa Medical City, UAE: Cross-Sectional Study ترجمه عنوان مقاله  شیوع افسردگی و اضطراب در بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کلینیک ام اس در بیمارستان شیخ خلیفه: مطالعه مقطعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری بیمارستان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of human resource management on the innovativeness of public hospitals in Poland ترجمه عنوان مقاله  تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری های بیمارستان های دولتی در لهستان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان