مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری بیمارستان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of human resource management on the innovativeness of public hospitals in Poland ترجمه عنوان مقاله  تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری های بیمارستان های دولتی در لهستان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices (SHRPs) ترجمه عنوان مقاله  بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش: نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک (SHRP) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد روش AHP در آنالیز استراتژیک بیرونی ( الزویر )

  مشخصات مقاله  عنوان مقاله  Application of AHP method in external strategic analysis of the selected organization ترجمه عنوان مقاله  کاربرد روشAHP در تجزیه و تحلیل استراتژیک بیرونی در سازمان منتخب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9  صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودکارسازی و اتوماسیون از طریق فناوری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Lean Automation enabled by Industry 4.0 Technologies ترجمه عنوان مقاله  خودکارسازی و اتوماسیون ناب از طریق فناوری های صنعت 4.0 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  6  صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  تکنولوژی صنعتی، بهینه سازی سیستم ها و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت آلفای گليكوسيدی غربالگری بازدارنده بر اساس عدم تغییر نانوذرات طلا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sensitive colorimetric assays for a-glucosidase activity and inhibitor screening based on unmodified gold nanoparticles ترجمه عنوان مقاله  آزمایشات دقیق رنگ سنجی برای فعالیت آلفای گليكوسيدی و غربالگری بازدارنده مبتنی بر عدم تغییر نانوذرات طلا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  17 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی فراوانی و دلایل ناباروری اولیه در ایران

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Prevalence and Causes of Primary Infertility in Iran: A Population-Based Study ترجمه عنوان مقاله  شیوع و علل ناباروری اولیه در ایران: مطالعه مبتنی بر جمعیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی و درمان ناباروری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluation and Treatment of Infertility ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی و درمان ناباروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک دانشگاه Saint Louis University Family Medicine Residency, […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات منفی افزایش شاخص توده بدنی بر نرخ تشکیل بلاستوسیست

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Increased body mass index negatively impacts blastocyst formation rate in normal responders undergoing in vitro fertilization ترجمه عنوان مقاله  تاثیرات منفی افزایش شاخص توده بدنی بر نرخ تشکیل بلاستوسیست در پاسخ دهندگان متحمل بارورسازی در محیط آزمایشگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی محتوایی برنامه تحصیلات پیش از مدرسه در ترکیه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Content Assessment of Pre-School Education Program in Turkey towards Music Education ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی محتوایی برنامه تحصیلات پیش از مدرسه در ترکیه نسبت به تحصیلات موسیقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  علوم تربیتی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف جذبی رنگ آنیونی از محلول آبی با میکروژل بر پایه نانوسلولز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Adsorptive removal of anionic dyes from aqueous solutions using microgel based on nanocellulose and polyvinylamine ترجمه عنوان مقاله  حذف جذبی رنگ های آنیونی از محلول های آبی با استفاده از میکروژل بر پایه نانوسلولز و پلی ونیل آمین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری جمع کننده ترکیبی با بازدهی انرژی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Energy efficient hybrid adder architecture ترجمه عنوان مقاله  معماری جمع کننده ترکیبی با بازدهی انرژی بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق و کامپیوتر گرایش های مرتبط الکترونیک، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات ، سیستمهای الکترونیک دیجیتال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در بیمار پس از پیوند ارگان توپر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Nocardia thailandica Pulmonary Nocardiosis in a Post­Solid Organ Transplant Patient ترجمه عنوان مقاله  نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در یک بیمار پس از پیوند ارگان توپر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی و پزشکی گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند منظوره و تصمیم گیری برای برنامه ریزی DG ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Multiobjective optimization and decision-making for DG planning considering benefits between distribution company and DGs owner ترجمه عنوان مقاله  بهینه سازی چند منظوره و تصمیم گیری برای برنامه ریزی DG با در نظر گرفتن منافع بین شرکت توزیع و مالک های DG فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان