مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا به ازای آموزش با حالت پایدار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Effects of High Intensity Interval Training vs Steady State Training on Aerobic and Anaerobic Capacity ترجمه عنوان مقاله  تاثیرات برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا به ازای آموزش با حالت پایدار بر ظرفیت هوازی و بی هوازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت الکترونیک روند جدید در اقتصاد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  E-business as a new trend in the economy ترجمه عنوان مقاله  تجارت الکترونیک، یک روند جدید در اقتصاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت بازرگانی، تجارت الکترونیک و مدیریت فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزیت بازار خانگی در سندیکاهای وام و بانک محلی در مقابل بانک خارجی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Local versus foreign banks: A home market advantage in loan syndications ترجمه عنوان مقاله  بانک های محلی در مقابل بانک های خارجی: مزیت بازار خانگی در سندیکاهای وام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک اپتوژنیک ثبت الکتریکی با قطعه نوری قابل کاشت عصبی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A CMOS-based Neural Implantable Optrode for Optogenetic Stimulation and Electrical Recording ترجمه عنوان مقاله  قطعه نوری قابل کاشت عصبی مبتنی بر CMOS برای تحریک اپتوژنیک ثبت الکتریکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  4 صفحه رشته های مرتبط مهندسی برق ومهندسی پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of coordination on wholesale market participation: The case of the U.S. electricity industry ترجمه عنوان مقاله  تاثیر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی: مورد صنعت برق ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی در تجارت جزئی مدل AIDA ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic Use of Social Media for Small Business Based on the AIDA Model ترجمه عنوان مقاله  استفاده استراتژیکی از رسانه اجتماعی در تجارت های جزئی بر پایه مدل AIDA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم ارتباطات اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات سرمایه گذاری و هویت اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social identification and investment decisions ترجمه عنوان مقاله  هویت اجتماعی و تصمیمات سرمایه گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  13 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، اقتصاد مالی، مدیریت بازرگانی، مهندسی مالی و ریسک و اقتصاد پولی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایدز با ویژگی ناشی از آبسه نوکاردی مغزی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  HIV/AIDS presenting with stroke­like features caused by cerebral Nocardia abscesses: a case report ترجمه عنوان مقاله  بروز HIV / AIDS با ویژگی هایی شبیه به سکته مغزی ناشی از آبسه مغزی نوکاردیا: گزارش موردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقای شایستگی مدیر پروژه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Developing a project manager’s competencies: A collective view of the most important competencies ترجمه عنوان مقاله  ارتقای شایستگی های یک مدیر پروژه: ارائه یک دیدگاه جمعی از شایستگی های مهم تر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد مارک برچسب خصوصی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Growth of Private Label Brands: A Worldwide Phenomenon? ترجمه عنوان مقاله  رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  19 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی، بازاریابی بین الملل، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Depreciation methods and life-cycle costing (LCC) Methodology ترجمه عنوان مقاله  روش های استهلاک و روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و حسابداری مالی مجله  اقتصادهای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمایی مدیریتی برای مزیت رقابت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Trade secrets: Managerial guidance for competitive advantage ترجمه عنوان مقاله  اسرار تجاری: راهنمایی مدیریتی برای مزیت رقابت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک مجله  افق […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوکاتالیستی مورد استفاده برای تصفیه آب و فاضلاب ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A review on photocatalytic ozonation used for the treatment of water and wastewater ترجمه عنوان مقاله  بررسی تلفیق ازونی فتوکاتالیستی مورد استفاده برای تصفیه آب و فاضلاب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  شیمی گرایش های مرتبط  شیمی […]

مشاهده و دانلود رایگان