مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگزینی یک گره خرابی در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel approach for replacement of a failure node in wireless sensor network ترجمه عنوان مقاله رویکرد جدید برای جایگزینی یک گره خرابی در شبکه حسگر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی بر اساس K-means و روش PROMETHEE – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An ordered clustering algorithm based on K-means and the PROMETHEE method ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی مرتب شده بر اساس K-means و روش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند های بورس اوراق بهادار، تاثیرگذار در رفتار سرمایه گذار – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock exchange brands as an influence on investor behavior ترجمه عنوان مقاله برند های بورس اوراق بهادار به عنوان یک تاثیرگذار در رفتار سرمایه گذار فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وب کاوی چند معیاری با DRSA – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-criteria web mining with DRSA ترجمه عنوان مقاله وب کاوی چند معیاری با DRSA فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش مدارک وب هندی دو زبانه – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mining of Bilingual Indian Web Documents ترجمه عنوان مقاله کاوش مدارک وب هندی دو زبانه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بیماران اندونزیایی در کیفیت خدمات بیمارستان در سنگاپور – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Understanding of Indonesian Patients of Hospital Service Quality in Singapore ترجمه عنوان مقاله درک بیماران اندونزیایی در کیفیت خدمات بیمارستان در سنگاپور فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش های تیم: روابط آنها با رضایت شغلی – تیلور و فرانسیس 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Team roles: Their relationships to character strengths and job satisfaction ترجمه عنوان مقاله نقش های تیم: روابط آنها با شخصیت ها و رضایت شغلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد حقوق صاحبان سرمایه از طریق شخصیت برند – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Building a sponsor’s equity through brand personality: perceptions of fans and rivals ترجمه عنوان مقاله ایجاد حقوق صاحبان سرمایه از طریق شخصیت برند: درک طرفداران و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا در بهداشت و درمان – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The internet of things in healthcare: An overview ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا در بهداشت و درمان: یک بررسی اجمالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اینترنت اشیا در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Discovering the Internet of Things (IoT) within the business process management: a literature review on technological revitalization ترجمه عنوان مقاله یافتن اینترنت اشیا (IoT) در مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در استاندارد های مرتبط با اینترنت اشیا – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recent advancements in the Internet-of-Things related standards: A oneM2M perspective ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های اخیر در استاندارد های مرتبط با اینترنت اشیا: یک دیدگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا و کلان داده ها، قطع زنجیره ی ارزش – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things and Big Data – The Disruption of the Value Chain and the Rise of New Software Ecosystems ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق درباره ی معماری های اینترنت اشیا – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey on Internet of Things architectures ترجمه عنوان مقاله تحقیق درباره ی معماری های اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان