مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل مدیریت فناوری در شرکت های تولید از بخش SME – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مدیریت فناوری با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير رهبري اخلاقي در رفتار کارگاهي ناسالم – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of ethical leadership to deviant workplace behavior mediated by ethical climate and organizational commitment ترجمه عنوان مقاله تاثير رهبري اخلاقي در رفتار کارگاهي ناسالم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش، تعهد سازمانی و پاداش در شرکت ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Education, organizational commitment, and rewards within Japanese manufacturing companies in China ترجمه عنوان مقاله آموزش، تعهد سازمانی و پاداش در شرکت های تولید کننده ژاپنی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تکنولوژی مراقبت های بهداشتی بی اثر – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The root causes of ineffective and inefficient healthcare technology management in Benin public health sector ترجمه عنوان مقاله علل ریشه ای مدیریت تکنولوژی مراقبت های بهداشتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه تنظیم عاطفه رهبر و تعهد سازمانی پیروان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The link between perceptions of leader emotion regulation and followers’ organizational commitment ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین دیدگاه تنظیم عاطفه رهبر و تعهد سازمانی پیروان فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه رهبری: رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Leadership development: Towards a more systematic approach in technology management ترجمه عنوان مقاله توسعه رهبری: به سمت یک رویکرد سیستماتیک تر در مدیریت تکنولوژی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه پاسخ جانبی پی های سطحی دور از ساحل – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insight into the lateral response of offshore shallow foundations ترجمه عنوان مقاله دیدگاه پاسخ جانبی پی های سطحی دور از ساحل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مدل سازی عددی رفتار غیر ارتجاعی پی سطحی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical modelling method for inelastic and frequency-dependent behavior of shallow foundations ترجمه عنوان مقاله روش مدل سازی عددی برای رفتار غیر ارتجاعی و وابسته به فرکانس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنسور کششی و پوشیدنی برای پوسته هوشمند – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stretchable, transparent and wearable sensor for multifunctional smart skins ترجمه عنوان مقاله سنسور کششی، شفاف و پوشیدنی برای پوسته های چند منظوره هوشمند فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقراض صفر برای محافظت از منابع طبیعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Meeting the Aichi targets: Pushing for zero extinction conservation ترجمه عنوان مقاله رویارویی با اهداف Aichi: هدایت به سمت انقراض صفر برای محافظت از منابع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی رابطه خطر انقراض محلی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the relationship between local extinction risk and position in range ترجمه عنوان مقاله ارزیابی رابطه خطر انقراض محلی و موقعیت آن در محدوده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علل انقراض های انبوه – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the causes of mass extinctions ترجمه عنوان مقاله علل انقراض های انبوه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط محیط زیست، زمین شناسی مجله Palaeogeography […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد طبیعت ناپایدار تحقیقات انتقادی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the elusive nature of critical (accounting) research ترجمه عنوان مقاله در مورد طبیعت ناپایدار تحقیقات انتقادی (حسابداری) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان