مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل واکنشی تبلیغاتی ساعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modeling intra-seasonal heterogeneity in hourly advertising-response models: Do forecasts improve? ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل های واکنشی – تبلیغاتی ساعتی: آیا پیش بینی را بهبود می بخشد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت پیش بینی رگرسیون چندک تورم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Quantile regression forecasts of inflation under model uncertainty ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی رگرسیون چندک تورم تحت عدم قطعیت مدل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد پولی مجله  مجله بین المللی پیش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد پیش بینی بایاس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Interpreting estimates of forecast bias ترجمه عنوان مقاله  تفسیر برآورد بایاس پیش بینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International Journal of Forecasting دانشگاه  بخش بین المللی مالی،  واشنگتن، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Comment on ‘‘How Biased are US Government Forecasts of the Federal Debt?’’ ترجمه عنوان مقاله  اظهار نظر در مورد ” چگونگی پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 22222 تعداد صفحات مقاله  3 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چند مرحله برای پیش بینی اتلاف خودکار وام بانکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting loss given default of bank loans with multi-stage model ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی اتلاف خودکار با توجه به وام های بانکی با استفاده از مدل چند مرحله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط   مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیبی روش فضای حالت با پیش بینی سری زمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting compositional time series: A state space approach ترجمه عنوان مقاله   پیش بینی سری زمانی ترکیبی: یک روش فضای حالت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی برای اطلاعات بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Structural forecasts for marketing data ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی ساختاری برای اطلاعات بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International Journal of Forecasting دانشگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الگوریتم پیش بینی با سری زمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Visualising forecasting algorithm performance using time series instance spaces ترجمه عنوان مقاله   تجسم عملکرد الگوریتم پیش بینی با استفاده از سری زمانی به عنوان مثال فضاها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط   اقتصاد، مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بردارشاخص خود کاهشی ناهمگن برای مقیاس نوسان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A vector heterogeneous autoregressive index model for realized volatility measures ترجمه عنوان مقاله   مدل بردارشاخص خود کاهشی ناهمگن  برای مقیاس نوسانات تحقق یافته فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت مالی و اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فاکتور کیفیت شرکت در بازده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Volatility effect and the role of firm quality factor in returns: Evidence from the Indian stock market ترجمه عنوان مقاله  اثر نوسانات و نقش فاکتور کیفیت شرکت در بازده: شواهدی از بازار سهام هند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای مجدد سازمان بدون انکار جامعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Resurrecting organization without renouncing society: A response to Ahrne, Brunsson and Seidl ترجمه عنوان مقاله  احیای مجدد سازمان بدون انکار جامعه : در پاسخ به Ahrne، Brunsson و سیدل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل اقدامات راهبردی منابع انسانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Breadth of external knowledge sourcing and product innovation: The moderating role of strategic human  resource practices ترجمه عنوان مقاله  وسعت تامین منابع دانش خارجی و نوآوری محصول: نقش تعدیل اقدامات راهبردی منابع انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت فناوری تا ماراتن فناوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From technology race to technology marathon: A behavioral explanation of technology advancement ترجمه عنوان مقاله از رقابت فناوری تا ماراتن فناوری: یک توضیح رفتاری پیشرفت تکنولوژی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت فناوری […]

مشاهده و دانلود رایگان