مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در شرکت تولیدی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The implementation of an Activity-Based Costing (ABC) system in a manufacturing company ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در شرکت تولیدی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور در بهداشت و درمان – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Time-driven activity-based costing in health care: A systematic review of the literature ترجمه عنوان مقاله هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور در بهداشت و درمان: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه پایداری در تحصیلات عالی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The cost of sustainability in higher education: staff and student views of a campus food culture ترجمه عنوان مقاله هزینه پایداری در تحصیلات عالی: دیدگاه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هک کردن و محاسبات همگرا – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hacking and convergence computing ترجمه عنوان مقاله هک کردن و محاسبات همگرا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه بر موانع مهندسی مجدد فرایند کسب و کار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Overcoming business process reengineering obstacles using ontology-based knowledge map methodology ترجمه عنوان مقاله غلبه بر موانع مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با استفاده از روش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و تخریب محیط زیست – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Renewable and non-renewable energy consumption, environmental degradation and economic growth in Tunisia ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی های تجدید پذیر و غیر قابل تجدید، تخریب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر میزان انتشار CO2 – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impacts of non-renewable and renewable energy on CO2 emissions in Turkey ترجمه عنوان مقاله تأثیرات انرژی های غیر قابل تجدید و تجدید پذیر بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند افزایش دانش نوآوری در شبکه زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Process of innovation knowledge increase in supply chain network from the perspective of sustainable development ترجمه عنوان مقاله روند افزایش دانش نوآوری در شبکه زنجیره تامین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی آموزش برنامه ریزی شهری برای توسعه پایدار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Remodelling urban planning education for sustainable development: the case of Serb ترجمه عنوان مقاله مدل سازی مجدد آموزش برنامه ریزی شهری برای توسعه پایدار: مورد صرب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های تشخیص نشت آکوستیک برای خطوط لوله آب – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal selection of acoustic leak detection techniques for water pipelines using multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله انتخاب مطلوب تکنیک های تشخیص نشت آکوستیک برای خطوط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود بهره وری در مراکز بازیافت زباله های جامد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Productivity improvement in solid waste recycling centres through lean implementation aided by multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله بهبود بهره وری در مراکز بازیافت زباله های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقايسه مدل های تصميم گيری چند معياره جبران ناپذير – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparison of Compensatory and non-Compensatory Multi Criteria Decision Making Models in Water Resources Strategic Management ترجمه عنوان مقاله مقايسه مدل های تصميم گيری چند معياره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت ریسک مالی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi Criteria Decision Making in Financial Risk Management with a Multi-objective Genetic Algorithm ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت ریسک مالی با […]

مشاهده و دانلود رایگان