مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر مشارکت کارکنان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility influences employee engagement ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر مشارکت کارکنان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Benefits of corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت منابع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری پی های کم عمق در شن از N و φ – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Comparative Study on Bearing Capacity of Shallow Foundations in Sand from N and ϕ ترجمه عنوان مقاله مطالعات تطبیقی در مورد ظرفیت باربری پی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون دیواری سبک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of bearing capacity of thin-walled foundation: a simulation approach ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون دیواری سبک: یک روش شبیه سازی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل مدل غیر پارامتری در پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The potential of nonparametric model in foundation bearing capacity prediction ترجمه عنوان مقاله پتانسیل مدل غیر پارامتری در پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری فونداسیون کامپوزیتی با شمع مرکب – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bearing Capacity of the New Composite Foundation with Discrete Material-Concrete Compound Piles ترجمه عنوان مقاله ظرفیت باربری فونداسیون کامپوزیتی جدید با شمع های مرکب بتن-مواد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری شمع محور بر اساس گسترش حفره ای استوانه ای – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation Of Bearing Capacity Of Driven Piles, Based On The Results Of Solution Of The Cylindrical Cavity Expansion Problem ترجمه عنوان مقاله بررسی ظرفیت باربری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ظرفیت باربری بار محوری نهایی شمع ها – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data ترجمه عنوان مقاله فرمول بندی مبتنی بر ANFIS […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فونداسیون شمعی تحت بارهای محوری چرخه ای – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical simulation on behavior of pile foundations under cyclic axial loads ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی عددی در مورد رفتار فونداسیون شمعی تحت بارهای محوری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه بهسازی زمین در واکنش های فونداسیون شمعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Study of Ground Treatment on Improvement of Pile Foundation Response in Liquefiable Soils ترجمه عنوان مقاله مطالعه بهسازی زمین در بهبود واکنش های فونداسیون شمعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پودر زباله شیشه ای در عملیات پایدارسازی بتن – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Waste glass powder as partial replacement of cement for sustainable concrete practice ترجمه عنوان مقاله پودر زباله شیشه ای به عنوان جایگزین جزئی سیمان در عملیات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسل جایگزین سازی زباله شیشه ای در بتن سبک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Potential of Substituting Waste Glass in Aerated Light Weight Concrete ترجمه عنوان مقاله پتانسل جایگزین سازی زباله شیشه ای در بتن سبک هوادهی شده فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های اطمینان بخش سیستم حمل و نقل شهری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban Transport System Reliability Indicators ترجمه عنوان مقاله شاخص های اطمینان بخش سیستم حمل و نقل شهری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی عمران […]

مشاهده و دانلود رایگان