مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد دانشگاه ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of strategic knowledge management on the universities’ performance: an empirical approach ترجمه عنوان مقاله تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد دانشگاه ها: رویکرد تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت دانش درباره مفهوم نظری و رویکرد طراحی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of knowledge management about theoretical conception and designing approaches ترجمه عنوان مقاله بررسی مدیریت دانش درباره مفهوم نظری و رویکرد طراحی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب یادگیری سازمانی توسط مدیریت دانش – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Is organizational learning being absorbed by knowledge management? A systematic review ترجمه عنوان مقاله آیا یادگیری سازمانی توسط مدیریت دانش جذب می شود؟ بررسی سیستماتیک فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Traffic systems in smart cities using LabVIEW ترجمه عنوان مقاله سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند با استفاده از LabVIEW فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باز کردن محله های تازه ی باز: شهر هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Unpacking open innovation neighborhoods: le milieu of the lean smart city ترجمه عنوان مقاله باز کردن محله های تازه ی باز: نمونه ای از شهر هوشمند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اصولی حسابرسی الکترونیکی و بازخورد ها – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A systematic review of electronic audit and feedback: intervention effectiveness and use of behaviour change theory ترجمه عنوان مقاله بررسی اصولی حسابرسی الکترونیکی و بازخورد ها: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخورد با بررسی همسان در نسخه نویسی پزشکان عمومی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of audit and feedback with peer review on general practitioners’ prescribing and test ordering performance: a clusterrandomized controlled trial ترجمه عنوان مقاله تاثیر حسابرسی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویارویی شرکت های حسابرسی با منحنی سراشیبی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit firms face downward-sloping demand curves and the audit market is far from perfectly competitive ترجمه عنوان مقاله رویارویی شرکت های حسابرسی با منحنی سراشیبی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فعالیت ارزش اجتماعی در توسعه ی کیفیت حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Can Social Norm Activation Improve Audit Quality? Evidence from an Experimental Audit Market ترجمه عنوان مقاله تاثیر فعالیت ارزش اجتماعی در توسعه ی کیفیت حسابرسی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل محافظت از حریم خصوصی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy preserving model: a new scheme for auditing cloud stakeholders ترجمه عنوان مقاله مدل محافظت از حریم خصوصی: یک طرح جدید برای حسابرسی سهامداران ابری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی امنیتی بی سیم: مسیر های حمله – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wireless Security Auditing: Attack Vectors and Mitigation Strategies ترجمه عنوان مقاله حسابرسی امنیتی بی سیم: مسیر های حمله و استراتژی های کاهش دهنده آن فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر سازمانی و سخت گیری در حین بحران – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational change and rigidity during crisis: A review of the paradox ترجمه عنوان مقاله تغییر سازمانی و سخت گیری در حین بحران: بررسی پارادوکس فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سلامت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Healthcare supply chain management: literature review and some issues ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سلامت: بررسی ادبیات و برخی مسائل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان