مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش رویداد پیش بینی بر اساس شبکه های بیزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پردازش رویداد پیچیده پیش بینی بر اساس شبکه های بیزی تکامل یافته عنوان انگلیسی مقاله Predictive complex event processing based on evolving Bayesian networks انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بیزی فضا زمانی برای پیشگیری از مالاریا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های بیزی فضا زمانی برای پیشگیری از مالاریا عنوان انگلیسی مقاله Spatiotemporal Bayesian networks for malaria prediction انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی متغیرهای پورت با شبکه های بیزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی و پیش بینی متغیرهای پورت با استفاده از شبکه های بیزی عنوان انگلیسی مقاله Classification and prediction of port variables using Bayesian Networks انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان ارتباطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان های گزاره ای و ارتباطی عنوان انگلیسی مقاله The complexity of Bayesian networks specified by propositional and relational languages انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 83 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان ساختار شناور دریایی با شبکه بیزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان ساختار شناور دریایی با استفاده از شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Reliability assessment of marine floating structures using Bayesian network انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی کلاسهای شبکه های گسسته مارکوف و بیزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیچیدگی کلاسهای مفهومی ناشی از شبکه های گسسته مارکوف و شبکه های بیزی عنوان انگلیسی مقاله Complexity of concept classes induced by discrete Markov networks and Bayesian networks انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه شبکه های بیزی کوانتومی و کلاسیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا شبکه های بیزی کوانتومی قوی تر از شبکه های بیزی کلاسیک هستند؟ عنوان انگلیسی مقاله Are quantum-like Bayesian networks more powerful than classical Bayesian networks? انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت کارکرد به عنوان یک جایگزین برای امنیت شغلی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت کارکرد به عنوان یک جایگزین برای امنیت شغلی عنوان انگلیسی مقاله Employability as an alternative to job security انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساعت کار و علائم افسردگی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساعت کار و علائم افسردگی: نقش عوامل استرس شغلی عنوان انگلیسی مقاله Working hours and depressive symptoms: the role of job stress factors انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بیخوابی و استرس شغلی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین بیخوابی و استرس شغلی: یک متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Association between insomnia and job stress: a meta-analysis انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضایعات کربن بر رضایت شغلی مدیران سایت – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات ضایعات کربن بر رضایت شغلی مدیران سایت از طریق استرس شغلی عنوان انگلیسی مقاله Effects of low carbon waste practices on job satisfaction of site managers through job stress انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تغییرات در استرس شغلی بر علائم افسردگی کارگران – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر تغییرات در استرس شغلی بر علائم افسردگی کارگران کره ای در یک شرکت بزرگ: یک بررسی طولی عنوان انگلیسی مقاله Effects of changes in occupational stress on the depressive symptoms of Korean workers in a large company: a longitudinal survey انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر جو سازمانی بر رابطه استرس شغلی و قصد ماندن – امرالد 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا جو سازمانی رابطه بین استرس شغلی و قصد ماندن را معتدل میکند؟ شواهد از ماکائو SAR، چین عنوان انگلیسی مقاله Does organizational climate moderate the relationship between job stress and intent to stay?: Evidence from Macau SAR, China انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان