مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد IoT کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله NarrowBand-IoT Performance Analysis for Healthcare Applications ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد اینترنت اشیا کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی و درمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبودبخشی IoT میان افزاری از طریق مکانیسم مدیریت کیفیت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing Middleware-based IoT Applications through Run-Time Pluggable QoS Management Mechanisms. Application to a oneM2M compliant IoT Middleware ترجمه عنوان مقاله بهبودبخشی برنامه اینترنت اشیا میان افزاری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری SDN و NFV مبتنی بر ابر برای زیرساخت های IoT – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cloud based SDN and NFV architectures for IoT infrastructure ترجمه عنوان مقاله معماری SDN و NFV مبتنی بر ابر برای زیرساخت های اینترنت اشیا فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود پروتکل انبوهش داده های مطمئن شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research and Improvement of Wireless Sensor Network Secure Data Aggregation Protocol Based on SMART ترجمه عنوان مقاله تحقیق و بهبود پروتکل انبوهش داده های مطمئن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر عملکرد صادراتی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of export performance: differences between service and manufacturing SMEs ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر عملکرد صادراتی: تفاوت بین خدمات و تولید شرکتهای کوچک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تجربی بین تنوع حالت های صادراتی و عملکرد صادراتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The empirical link between export entry mode diversity and export performance: A contingency- and institutional-based examination ترجمه عنوان مقاله رابطه تجربی بین تنوع حالت های صادراتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مدیرتی عملکرد صادراتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Managerial assessments of export performance: What do they reflect? ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مدیرتی عملکرد صادراتی: آنها چه بازتابی دارند؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات آمیخته بازاریابی تست خرده فروشی در حمایت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Testing Retail Marketing-Mix Effects on Patronage: A Meta-Analysis ترجمه عنوان مقاله اثرات آمیخته بازاریابی تست خرده فروشی در حمایت: یک متاآنالیز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی در بخش عمومی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational Learning in the Public Sector: Culture, Politics, and Performance ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی در بخش عمومی: فرهنگ، سیاست و عملکرد فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی شرکت های ساختمانی غانی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture of Ghanaian construction firms ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی شرکت های ساختمانی غانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی مدیران ارزیابی جو و فرهنگ سازمانی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Concordance Between Administrator and Clinician Ratings of Organizational Culture and Climate ترجمه عنوان مقاله هماهنگی بین مدیران و مربیان ارزیابی جو و فرهنگ سازمانی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات بده بستان زمان کیفیت هزینه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Time Cost Quality Trade-off Problems : a survey exploring the assessment of quality ترجمه عنوان مقاله مشکلات بده بستان زمان کیفیت هزینه: یک تحقیق برای کاوش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه یابی مبتنی بر هدف و موقعیت نوآورانه اکتشافی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Target costing and innovation-exploratory configurations: A comparison of fsQCA, multivariate regression, and variable cluster analysis ترجمه عنوان مقاله هزینه یابی مبتنی بر هدف و موقعیت نوآورانه […]

مشاهده و دانلود رایگان