مقاله انگلیسی رایگان در مورد VMVC: رمزنگاری بصری چند لحنی قابل بررسی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله VMVC: Verifiable multi-tone visual cryptography ترجمه عنوان مقاله VMVC: رمزنگاری بصری چند لحنی قابل بررسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزگذاری تصویر رنگی با استفاده از رمزنگاری مبتنی بر DNA – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Color image encryption using DNA based cryptography ترجمه عنوان مقاله رمزگذاری تصویر رنگی با استفاده از رمزنگاری مبتنی بر DNA فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنهان سازی داده های زمان واقعی و رمزنگاری ویژوال – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Special Issue: Real-Time Data Hiding and Visual Cryptography ترجمه عنوان مقاله پنهان سازی داده های زمان واقعی و رمزنگاری ویژوال فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موضوع ویژه در مورد روند اخیر در رمزنگاری – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Editorial: Special issue on recent trends in cryptography ترجمه عنوان مقاله موضوع ویژه در مورد روند اخیر در رمزنگاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد طرح رمزنگاری بصری با تجزیه هیپرگرافی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Constructing visual cryptography scheme by hypergraph decomposition ترجمه عنوان مقاله ایجاد طرح رمزنگاری بصری با تجزیه هیپرگرافی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم نهان نگاری امن بر اساس رمزنگاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the implementation of a secured watermarking mechanism based on cryptography and bit pairs matching ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی یک مکانیزم نهان نگاری امن بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم رمزنگاری جدید برای تصاویر کوانتومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new cryptography algorithm for quantum images ترجمه عنوان مقاله الگوریتم رمزنگاری جدید برای تصاویر کوانتومی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار با برنامه های رمزنگاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An analysis framework for hardware and software implementations with applications from cryptography☆ ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب تحلیل برای پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزنگاری چندرسانه ای سری با رمزنگاری منحنی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cryptanalysis of multimedia encryption using elliptic curve cryptography ترجمه عنوان مقاله رمزنگاری چندرسانه ای سری با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضی شکل فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده اشتباه از جفت سازی در رمزنگاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Still wrong use of pairings in cryptography ترجمه عنوان مقاله استفاده اشتباه از جفت سازی در رمزنگاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب صلاحیت رهبری زنان از منظر رهبران مرد – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A female leadership competency framework from the perspective of male leaders ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب صلاحیت رهبری زنان از منظر رهبران مرد فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل صلاحیت رهبری مهمانداری برای مدیران خط مقدم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A model of hospitality leadership competency for frontline and director-level managers: Which competencies matter more? ترجمه عنوان مقاله یک مدل صلاحیت رهبری مهمانداری برای مدیران خط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری و توسعه کارکنان در HRD مجازی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee learning and development in virtual HRD: focusing on MOOCs in the workplace ترجمه عنوان مقاله یادگیری و توسعه کارکنان در HRD مجازی: تمرکز بر MOOC […]

مشاهده و دانلود رایگان