مقاله انگلیسی رایگان در مورد ستون های لوله ای فولادی پر شده از بتن مسلح فولادی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Steel‑reinforced concrete‑flled steel tubular columns under axial and lateral cyclic loading ترجمه عنوان مقاله ستون های لوله ای فولادی پر شده از بتن مسلح فولادی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تصمیم گیرنده حسابداری مدیریت کربن در شرکت – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of carbon management accounting adoption in Ghanaian firms ترجمه عنوان مقاله عوامل تصمیم گیرنده حسابداری مدیریت کربن در شرکت های غنایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء لرزه نگاری غير تهاجمی برای بار ثقلی اتصالات – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel non-invasive seismic upgradation strategies for gravity load designed exterior beam-column joints ترجمه عنوان مقاله استراتژی ارتقاء لرزه نگاری غير تهاجمی برای بار ثقلی اتصالات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش تجاری و آنالیز کسب و کار در حسابداری مدیریت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus ترجمه عنوان مقاله هوش تجاری و آنالیز کسب و کار در تحقیقات حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic Vulnerability of Low- and Mid-Rise Reinforced Concrete Buildings in Malaysia Designed by Considering Only Gravity Loads ترجمه عنوان مقاله آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت تریاژ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support system for triage management: A hybrid approach using rule-based reasoning and fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت تریاژ: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت بارگذاری ستون زاویه ای فولادی با مقاومت بالای بتن – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical Investigation on Load-carrying Capacity of High-strength Concrete-encased Steel Angle Columns ترجمه عنوان مقاله بررسی عددی بر ظرفیت بارگذاری ستون های زاویه ای فولادی با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تشخیص سرطان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A decision support system for detection of the renal cell cancer in the kidney ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تشخیص سرطان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز توسط شاخص کیفیت آب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modifying the analysis made by water quality index using multi-criteria decision making methods ترجمه عنوان مقاله اصلاح آنالیز توسط شاخص کیفیت آب با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقطع موثر ستون فولاد سرد شده – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effective Cross Section of Cold Formed Steel Column Under Axial Compression ترجمه عنوان مقاله مقطع موثر ستون فولاد سرد شده تحت فشرده سازی محوری فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توابع خطی یکسو برای تصمیم گیری چند معیاره – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Piecewise linear value functions for multi-criteria decision-making ترجمه عنوان مقاله توابع خطی یکسو برای تصمیم گیری چند معیاره فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emotional Intelligence in Patients with Posttraumatic Stress Disorder, Borderline Personality Disorder and Healthy Controls ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال استرس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم تأیید هویت داده های امن شده در محاسبات ابری – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Secured and memory overhead controlled data authentication mechanism in cloud computing ترجمه عنوان مقاله مکانیزم تأیید هویت داده های کنترل شده و امن شده در […]

مشاهده و دانلود رایگان