مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف هوازی مواد بر اساس مدل رگرسیون خطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aero-Material Consumption Prediction Based on Linear Regression Model ترجمه عنوان مقاله پیش بینی مصرف هوازی مواد بر اساس مدل رگرسیون خطی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت تحقیقاتی در قطار سریع السیر زنجیره ای – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advances of research on high-speed railway catenary ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های تحقیقاتی در زمینه قطار سریع السیر زنجیره ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قطار سریع السیر بر قیمت زمین مسکونی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of a high-speed railway on residential land prices ترجمه عنوان مقاله تاثیر قطار سریع السیر بر قیمت زمین مسکونی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های شهری چین در قطار و شبکه هوایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparing China’s urban systems in high-speed railway and airline networks ترجمه عنوان مقاله مقایسه سیستم های شهری چین در قطار سریع السیر و شبکه های هوایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی و نظارت بر سودآوری شرکت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of characteristics of audit committee and board on corporate profitability in Iran ترجمه عنوان مقاله تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و نظارت بر سودآوری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committee accounting expertise and forward-looking disclosures: A study of the US companies ترجمه عنوان مقاله تجربه و تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده: مطالعه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: تحقیقی از بانک های نیجریایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرسشنامه بیماری پارکینسون در بیماران – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of the short-form health survey and the Parkinson’s disease questionnaire in patients with Parkinson’s disease ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیرپذیری سلامتی کوتاه مدت و پرسشنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و درآمد – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of Depression Alleviation on Work Productivity and Income Among HIV Patients in Uganda ترجمه عنوان مقاله اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی آتیپیک و افسردگی غير آتیپيک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 67 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Atypical Depression and Non-Atypical Depression: Is HPA Axis Function a Biomarker? A Systematic Review ترجمه عنوان مقاله افسردگی آتیپیک و افسردگی غير آتیپيک: آیا محور HPA […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات رفتاری افسردگی مرتبط با صرع و مدل افسردگی اولیه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Different behavioral and pathological changes between epilepsyassociated depression and primary depression models ترجمه عنوان مقاله تغییرات رفتاری و پاتولوژیک بین افسردگی مرتبط با صرع و مدل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احترام به مراحل افسردگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Respecting the ‘stages’ of depression: Considering depression severity and readiness to seek help ترجمه عنوان مقاله احترام به مراحل افسردگی: توجه به شدت افسردگی و آمادگی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودمردم نگاری اکتشافی در مورد افسردگی در دانشگاه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reconstructing my identity: An autoethnographic exploration of depression and anxiety in academia ترجمه عنوان مقاله بازسازی هویت من: خودمردم نگاری اکتشافی در مورد افسردگی و اضطراب […]

مشاهده و دانلود رایگان