مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه چارچوب یکپارچه برای تکنیک های داده کاوی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing an integrated framework for using data mining techniques and ontology concepts for process improvement ترجمه عنوان مقاله توسعه یک چارچوب یکپارچه برای تکنیک های داده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی فرایند تخریب ماژول های فتوولتائیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation study on the degradation process of photovoltaic modules ترجمه عنوان مقاله بررسی شبیه سازی فرایند تخریب ماژول های فتوولتائیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی فرایند ارزیابی در یادگیری الکترونیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Educational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning ترجمه عنوان مقاله داده کاوی آموزشی: بازبینی فرایند ارزیابی در یادگیری الکترونیکی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های فتوولتائیک: نقشه برداری از آنالیزهای پتنت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Photovoltaic technologies: Mapping from patent analysis ترجمه عنوان مقاله فناوری های فتوولتائیک: نقشه برداری از آنالیزهای پتنت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی انرژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advanced data mining in field ion microscopy ترجمه عنوان مقاله داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطای امپدانس بالا مبتنی بر داده کاوی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining-based high impedance fault detection using mathematical morphology ترجمه عنوان مقاله تشخیص خطای امپدانس بالا مبتنی بر داده کاوی با استفاده از مورفولوژی ریاضی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین به عنوان تنظیم کننده درونی بیماری ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin as an endogenous regulator of diseases: The role of autophagy ترجمه عنوان مقاله ملاتونین به عنوان یک تنظیم کننده درونی بیماری ها: نقش خودخواری فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت توت فرنگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of melatonin treatment on the postharvest quality of strawberry fruit ترجمه عنوان مقاله اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل سیگنالینگ ملاتونین و RNA های غیر کدومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Functional Interaction between Melatonin Signaling and Noncoding RNAs ترجمه عنوان مقاله تعامل کارکردی بین سیگنالینگ ملاتونین و RNA های غیر کدومی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری ملاتونین از فعال سازی تکثیر گونه اکسیژن فعال – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin Inhibits Reactive Oxygen Species-Driven Proliferation, Epithelial-Mesenchymal Transition, and Vasculogenic Mimicry in Oral Cancer ترجمه عنوان مقاله جلوگیری ملاتونین از دوباره فعال سازی تکثیر گونه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin in Tuberous Sclerosis Complex Analysis Using Modern Mathematical Modeling Methods ترجمه عنوان مقاله ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس با استفاده از روش های مدلسازی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین: تعدیل کننده عامل ضد التهابی – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin as an Anti-Inflammatory Agent Modulating Inflammasome Activation ترجمه عنوان مقاله ملاتونین به عنوان تعدیل کردن عامل ضد التهابی فعال سازی اینفلامازوم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند تکاملی در تعریف زمین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolving practice in land demarcation ترجمه عنوان مقاله روند تکاملی در تعریف زمین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط منابع طبیعی مجله سیاست استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان