مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان واقعی چرخه کسب و کار نروژی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Identification and real-time forecasting of Norwegian business cycles ترجمه عنوان مقاله پیش بینی شناسایی و زمان واقعی چرخه کسب و کار نروژی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط   مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پیش بینی اقتصاد کلان تحت تابع زیان نامتقارن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Assessing macroeconomic forecasts for Japan under an asymmetric loss function ترجمه عنوان مقاله  بررسی پیش بینی های اقتصاد کلان برای ژاپن تحت یک تابع زیان نامتقارن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدل سازی مرکز تماس ورودی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modeling and forecasting call center arrivals: A literature survey and a case study ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی و پیش بینی مرکز تماس های ورودی: بررسی ادبیات و یک مطالعه موردی ورودی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قیمت مواد غذایی مورد ذرت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting food prices: The case of corn, soybeans and wheat ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی قیمت مواد غذایی: مورد ذرت، سویا و گندم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  کشاورزی گرایش های مرتبط  اقتصاد کشاورزی مجله  مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظری ساده درباره پازل ترکیب پیش بینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The forecast combination puzzle: A simple theoretical explanation ترجمه عنوان مقاله  پازل ترکیب پیش بینی: توضیح نظری ساده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  آمار گرایش های مرتبط  آمار توصیفی مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی خانواده حفظ الگو سن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Household forecasting: Preservation of age patterns ترجمه عنوان مقاله پیش بینی خانواده: حفظ الگوهای سن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International Journal of Forecasting دانشگاه  گروه اقتصاد، دانشگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت اقتصادی و سوگیری بی ثباتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Time varying biases and the state of the economy ترجمه عنوان مقاله   سوگیری بی ثباتی زمانی و وضعیت اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط مدیریت کسب و کار MBA و اقتصاد مالی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تقاضای متناوب برای مقیاس درصد خطای مطلق

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A new metric of absolute percentage error for intermittent demand forecasts ترجمه عنوان مقاله  مقیاس های جدید درصد خطای مطلق برای پیش بینی های تقاضای متناوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله بین المللی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد برای بازار گاز سری زمانی تابعی مقید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Constrained functional time series: Applications to the Italian gas market ترجمه عنوان مقاله  سری زمانی تابعی مقید: کاربردهایی برای بازار گاز ایتالیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی مجله  مجله بین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تورم و اثر مدلسازی تغییر سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modeling the impact of forecast-based regime switches on US inflation ترجمه عنوان مقاله  مدلسازی تاثیر تغییر سازمان مبتنی بر پیش بینی در تورم ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط   اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی پراکنده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting using sparse cointegration ترجمه عنوان مقاله   پیش بینی با استفاده از هم انباشتگی پراکنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات پیش بینی مدل سری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A simple model for now-casting volatility series ترجمه عنوان مقاله   یک مدل ساده برای سری نوسانات پیش بینی حال حاضر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط   آمار مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The forecastability quotient reconsidered ترجمه عنوان مقاله   بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  4 صفحه رشته های مرتبط   مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  مجله بین المللی پیش بینی – […]

مشاهده و دانلود رایگان