مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش، سرمایه فکری، پیچیدگی اقتصادی و رفاه ملی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management, intellectual capital, structural holes, economic complexity and national prosperity ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش، سرمایه فکری، حفره های ساختاری، پیچیدگی اقتصادی و رفاه ملی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش میزان موفقیت بانک ها در اقتصاد در حال توسعه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Measuring the performance efficiency of banks in a developing economy: The case study of Indian public sector vs private sector ترجمه عنوان مقاله سنجش میزان موفقیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاری و غیر بازاری، عدم قطعیت و ظرفیت استراتژیک – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nonmarket and market strategies, strategic uncertainty and strategic capabilities: Evidence from the USA ترجمه عنوان مقاله استراتژی های بازاری و غیر بازاری، عدم قطعیت استراتژیک و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی ورود به بازار برای ارائه دهنده پلتفرم دیجیتالی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Market entry strategy for a digital platform provider ترجمه عنوان مقاله استراتژی ورود به بازار برای ارائه دهنده پلتفرم دیجیتالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و بازده سهام – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Abnormal research and development investments and stock returns ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه غیر عادی و بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بندی، حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود در برزیل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Taxation, corporate governance and dividend policy in Brazil ترجمه عنوان مقاله مالیات بندی، حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود در برزیل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سرمایه گذاری بر عملکرد عملیاتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Enterprise risk management enhance operating performance? ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک سرمایه گذاری بر عملکرد عملیاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری زیست محیطی مبتنی بر انرژی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emergy-based environmental accounting toward a sustainable Mongolia ترجمه عنوان مقاله حسابداری زیست محیطی مبتنی بر انرژی به سوی مغولستان پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمد های حاصله از قرارداد های مشتریان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance obligations for “revenue from contracts with customers” principle in the shipping industry ترجمه عنوان مقاله تعهدات عملکردی برای “درآمد های حاصله از قرارداد های مشتریان” […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در مردم: دستمزد و بازده در خط مشی گذاری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investing in people: salary and turnover in policing ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری در مردم: دستمزد و بازده در خط مشی گذاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انعطاف پذیری قراردادی بر موفقیت پروژه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of contractual flexibility on conflict and project success in megaprojects ترجمه عنوان مقاله اثرات انعطاف پذیری قراردادی بر تضاد و موفقیت پروژه در مگاپروژه فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قراردادهای ناقص، مالکیت اشتراکی و انگیزه سرمایه گذاری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Incomplete Contracts, Shared Ownership, and Investment Incentives ترجمه عنوان مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت اشتراکی و انگیزه سرمایه گذاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بانکداری موبایلی در یک اقتصاد در حال ظهور – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mobile banking adoption in an emerging economy: An empirical analysis of young Indian consumers ترجمه عنوان مقاله پذیرش بانکداری موبایلی در یک اقتصاد در حال ظهور: […]

مشاهده و دانلود رایگان