مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و نخبگان (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and elites ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و نخبگان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت استراتژیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهانی سازی و تکامل حاکمیت شرکتی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  55 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Globalization and the Evolution of Corporate Governance ترجمه عنوان مقاله جهانی سازی و تکامل حاکمیت شرکتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمرکززدایی و مشاغل حرفه ای سیاسی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decentralization and political career concerns ترجمه عنوان مقاله تمرکززدایی و مشاغل حرفه ای سیاسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  اقتصاد، مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود کارایی پس از تمرکززدایی در صنعت آب (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Has efficiency improved after the decentralization in the water industry in Venezuela? ترجمه عنوان مقاله پس از تمرکززدایی در صنعت آب در ونزوئلا کارآیی بهبود […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمرکززدایی مالی و کیفیت نهادی در محیط کسب و کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fiscal decentralization and institutional quality on the business environment ترجمه عنوان مقاله تمرکززدایی مالی و کیفیت نهادی در محیط کسب و کار فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه قیمت نفت خام تقسیم کار جهانی را شکل می دهد (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How crude oil prices shape the global division of labor ترجمه عنوان مقاله چگونه قیمت نفت خام تقسیم کار جهانی را شکل می دهد فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشه های برون سپاری مکانیزاسیون و تقسیم کار در کشاورزی چینی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mechanization outsourcing clusters and division of labor in Chinese agriculture ترجمه عنوان مقاله خوشه های برون سپاری مکانیزاسیون و تقسیم کار در کشاورزی چینی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم تقسیم کار از دیدگاه بهینه سازی فردی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The mechanisms of labor division from the perspective of individual optimization ترجمه عنوان مقاله مکانیسم تقسیم کار از دیدگاه بهینه سازی فردی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی نفوذ بازار لوازم کارآمد انرژی در بخش مسکونی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Market penetration modeling of high energy efficiency appliances in the residential sector ترجمه عنوان مقاله مدل سازی نفوذ بازار لوازم کارآمد انرژی در بخش مسکونی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری بازی به عنوان چارچوب مفهومی برای مدیریت آفات حشرات (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Game theory as a conceptual framework for managing insect pests ترجمه عنوان مقاله تئوری بازی به عنوان یک چارچوب مفهومی برای مدیریت آفات حشرات فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سهام مشترک، نظریه بازی و اصل دلبستگی منطقه ای (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shared stocks, game theory and the zonal attachment principle ترجمه عنوان مقاله سهام مشترک، نظریه بازی و اصل دلبستگی منطقه ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازی مبتنی بر چارچوب تشخیص نفوذ چند لایه برای VANET (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A game theory based multi layered intrusion detection framework for VANET ترجمه عنوان مقاله نظریه بازی مبتنی بر چارچوب تشخیص نفوذ چند لایه برای VANET […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری بازی و شیلات (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Game theory and fisheries ترجمه عنوان مقاله تئوری بازی و شیلات فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، ریاضی گرایش های مرتبط اقتصاد ریاضی […]

مشاهده و دانلود رایگان