مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار مشتری و استقلال حسابرس: رکود بزرگ – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Client pressure and auditor independence: Evidence from the “Great Recession” of 2007–2009 ترجمه عنوان مقاله فشار مشتری و استقلال حسابرس: شواهدی از “رکود بزرگ” سال 2007-2009 […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competing for Foreign Direct Investment: The Case of Local Governments in China ترجمه عنوان مقاله رقابت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی: مورد دولت های محلی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مالیات بر درآمد بر کاهش رشد اشتغال – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Short-term Effects of the Kansas Income Tax Cuts on Employment Growth ترجمه عنوان مقاله تاثیرات کوتاه مدت مالیات بر درآمد کانزاس بر کاهش رشد اشتغال […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکمرانی مالی، ظرفیت اطلاعات، و سرمایه مالی محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fiscal Governance, Information Capacity, and Subnational Capital Finance ترجمه عنوان مقاله حکمرانی مالی، ظرفیت اطلاعات، و سرمایه مالی محلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های دولت مطلوب مربوط به بیکاری – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal Government Policies Related to Unemployment ترجمه عنوان مقاله سیاست های دولت مطلوب مربوط به بیکاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Natural Limits of Wealth Inequality and the Effectiveness of Tax Policy ترجمه عنوان مقاله محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت و اثربخشی سیاست مالیاتی فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مالیات و محدودیت هزینه بر دولت محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of Tax and Expenditure Limits on Local Government Use of Tax-supported Debt ترجمه عنوان مقاله تاثیرات مالیات و محدودیت های هزینه ها بر دولت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک های عمودی و بهره وری عمومی محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Vertical Grants and Local Public Efficiency: The Inference-disturbing Effect of Fiscal Equalization ترجمه عنوان مقاله کمک های عمودی و بهره وری عمومی محلی: تأثیر ناسازگاری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Equilibria and Location Choice in Corporate Tax Regimes ترجمه عنوان مقاله تعادل و انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات در رشد اشتغال به هنگام ثروتمند شدن – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Millionaires or Job Creators: What Really Happens to Employment Growth When You Stick It to the Rich? ترجمه عنوان مقاله میلیونرها و یا سازندگان شغل: […]

Read More