مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا شخصیت برندکشور مبدا باعث ارزش مشتری خرده فروشی می شود؟ ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does country-of-origin brand personality generate retail customer lifetime value? A Big Data analytics approach ترجمه عنوان مقاله آیا شخصیت نام تجاری کشور مبدا باعث ارزش طول عمر مشتری خرده فروشی می شود؟ رویکرد تجزیه و تحلیل کلان داده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در ارزش بازار طیف به عنوان عامل تولید برای تکنولوژی هوشمند ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  On the Spectrum Market Value as Production Factor for Smart Technologies ترجمه عنوان مقاله  در ارزش بازار طیف به عنوان فاکتور تولید برای فناوری های هوشمند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه گذاری در آموزش و تبلیغات در رابطه با ارزش بازار ملزومات شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Impact of investments in training and advertising on the market value relevance of a company’s intangibles: The effect of the economic crisis in Spain ترجمه عنوان مقاله تاثیر سرمایه گذاری در آموزش و تبلیغات در رابطه با ارزش بازار ملزومات شرکت: تاثیر بحران اقتصادی در اسپانیا فرمت مقاله  PDF نوع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی گوناگونی بانک ارزش بازار سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله How does the stock market value bank diversification? Evidence from Vietnam ترجمه عنوان مقاله چگونگی گوناگونی بانک ارزش بازار سهام: شواهد از ویتنام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله اسناد تحقیقات مالی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد CSR شرکت و ارزش بازار: شرکت خانوادگی در مقابل شرکت غیر خانوادگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Corporate social responsibility disclosure and market value: Family versus nonfamily firms ترجمه عنوان مقاله افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت های خانوادگی در مقابل شرکت های غیر خانوادگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کمیته حزب کمونیست و ارزش بازار دارایی شرکت نقدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Communist party committee direct control and the market value of corporate cash holdings ترجمه عنوان مقاله  کنترل مستقیم کمیته حزب کمونیست و ارزش بازار دارایی های شرکت های نقدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازار کار منطقه صادراتی در حضور بیکاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Labor market effects of export processing zones in the presence of unemployment ترجمه عنوان مقاله  تاثیرات بازار کار مناطق زراعی صادرات در حضور بیکاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  اقتصاد پولی مجله  مدل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رشد بلند مدت سیاست تحقیق و توسعه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The long-run growth effects of R&D policy ترجمه عنوان مقاله  اثرات رشد بلند مدت سیاست تحقیق و توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  سیاست تحقیق – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد تغییر از طریق پروژه رهبری و تظاهرات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Creating change through pilot and demonstration projects: Towards a valuation policy approach ترجمه عنوان مقاله  ایجاد تغییر از طریق پروژه های رهبری و تظاهرات: به سمت رویکرد سیاست گذاری ارزش گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادی اقتصادی کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشور ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries ترجمه عنوان مقاله  چگونه آزادی اقتصادی، کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشورهای OECD را تحت تاثیر قرار می دهد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محرک انگیزشی پیاده سازی استاندارد ایزو ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards ترجمه عنوان مقاله  تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو 9001 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت خلاقیت و نوآوری برای به حداکثر رساندن ارزش برای شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Crowded identity: Managing crowdsourcing initiatives to maximize value for participants through identity  creation ترجمه عنوان مقاله  هویت شغلی: مدیریت خلاقیت و نوآوری برای به حداکثر رساندن ارزش برای شرکت کنندگان از طریق ایجاد هویت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله 11 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمايه انساني غير بنیانگذار و رشد و بقای درازمدت پروژه با تکنولوژی بالا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Non-founder human capital and the long-run growth and survival of hightech ventures ترجمه عنوان مقاله  سرمايه انساني غير بنیانگذار و رشد و بقای درازمدت پروژه های با تکنولوژی بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان