مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه کسی از روند انطباق IFRS در چین سود می برد؟ – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Who Benefits From IFRS Convergence in China? ترجمه عنوان مقاله چه کسی از روند انطباق IFRS در چین سود می برد؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و کارآیی مواد غذایی در بازار آینده هند – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Empirical Investigation on Food Inflation and Efficiency Issues in Indian Agri-futures Market ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی در مورد مسائل تورم و کارآیی مواد غذایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای آفریقا – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Growth Effect of Export Promotion on Non-oil Output in Sub-Saharan Africa (1970–2014) ترجمه عنوان مقاله تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای جنوب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing Financial Integration of BRICS Equity Markets: An Empirical Analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده زیرساخت و تامین مالی آن – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of Infrastructure and Its Financing ترجمه عنوان مقاله تعیین کننده زیرساخت و تامین مالی آن فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Economic Consequences of Expanding Accounting Recognition ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Impact of Economy-Wide Sentiment on Analysts’ Research Activities ترجمه عنوان مقاله تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فساد تجاری و رونق اقتصادی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business Corruption and Economic Prosperity ترجمه عنوان مقاله فساد تجاری و رونق اقتصادی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های مرتبط اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابل پیش بینی بودن بازده سهام و بی ثباتی مدل – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock return predictability and model instability: Evidence from mainland China and Hong Kong ترجمه عنوان مقاله قابل پیش بینی بودن بازده سهام و بی ثباتی مدل: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز فنی و پیش بینی سود سهام – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 68 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technical analysis and stock return predictability: An aligned approach ترجمه عنوان مقاله آنالیز فنی و پیش بینی سود سهام: رویکرد هماهنگ شده فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمیختگی مدل تصمیم گیری گسترده با چسبندگی هزینه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Extended Decision Model Incorporating Cost Stickiness ترجمه عنوان مقاله آمیختگی مدل تصمیم گیری گسترده با چسبندگی هزینه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پدیده چسبندگی هزینه در سطح دولت محلی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The sticky cost phenomenon at the local government level: empirical evidence from Greece ترجمه عنوان مقاله پدیده چسبندگی هزینه در سطح دولت محلی: شواهد تجربی از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stakeholder Orientations and Cost Management ترجمه عنوان مقاله جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان