مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های شبیه سازی برای مدیریت هزینه و عملکرد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation techniques for cost management and performance in construction projects in Malaysia ترجمه عنوان مقاله روش های شبیه سازی برای مدیریت هزینه و عملکرد در پروژه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه سرمایه در ضمانتنامه وام دولتی به شرکت کوچک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cost of capital and public loan guarantees to small firms ترجمه عنوان مقاله هزینه سرمایه در ضمانتنامه های وام دولتی به شرکت های کوچک فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و تخریب محیط زیست – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Renewable and non-renewable energy consumption, environmental degradation and economic growth in Tunisia ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی های تجدید پذیر و غیر قابل تجدید، تخریب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Estimation risk and auditor conservatism ترجمه عنوان مقاله خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری، اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات سرمایه گذاری در گواهینامه کیفیت با زنجیره هتل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investment decisions on quality certifications by hotel chains; Differences between ex ante and ex post decisions ترجمه عنوان مقاله تصمیمات سرمایه گذاری در گواهینامه های کیفیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط اقلام تعهدی و جریان های نقدی آینده – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Further evidence of the relationship between accruals and future cash flows ترجمه عنوان مقاله شواهد بیشتر در مورد روابط اقلام تعهدی و جریان های نقدی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Equity flows, stock returns and exchange rates ترجمه عنوان مقاله جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Shareholder Base Hypothesis of Stock Return Volatility: Empirical Evidence ترجمه عنوان مقاله فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام: شواهد تجربی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی هدایت سرمایه فکری به سمت نوآوری برتر – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How strategic knowledge management drives intellectual capital to superior innovation and market performance ترجمه عنوان مقاله چگونگی هدایت سرمایه فکری به سمت نوآوری برتر و عملکرد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و رقابت در صنعت سرمایه گذاری خرد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and competitive advantage in Uganda’s microfinance industry ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و مزیت رقابت در صنعت سرمایه گذاری خرد اوگاندا فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اقلام تعهدی، اعتبار بیمه گر و برابری شرکتی اوراق قرضه – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accruals quality, underwriter reputation, and corporate bond underpricing: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله کیفیت اقلام تعهدی، اعتبار بیمه گر و برابری شرکتی اوراق قرضه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سودآوری معاملات NOA و اقلام تعهدی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 48 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The profitability of trading NOA and accruals: One effect or two? ترجمه عنوان مقاله سودآوری معاملات NOA و اقلام تعهدی: یک اثر یا دو؟ فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه در بازده سهام بین المللی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The cash premium in international stock returns ترجمه عنوان مقاله حق بیمه در بازده سهام بین المللی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان