مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ناهمگونی باورها بر بازده سهام – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله New evidence on the effect of belief heterogeneity on stock returns ترجمه عنوان مقاله شواهد جدید در مورد تأثیر ناهمگونی باورها بر بازده سهام فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت پیش بینی بازده سهام بین المللی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله International stock return predictability: Is the role of U.S. time-varying? ترجمه عنوان مقاله قابلیت پیش بینی بازده سهام بین المللی: آیا نقش ایالات متحده تغییر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پراکندگی تمایلات بازار و اثرات آن بر بازده سهام و نوسانات – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Market sentiment dispersion and its effects on stock return and volatility ترجمه عنوان مقاله پراکندگی تمایلات بازار و اثرات آن بر بازده سهام و نوسانات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قیمت نفت بر بازده سهام شرکت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of oil prices on firm stock return: industry-wise analysis ترجمه عنوان مقاله تاثیر قیمت نفت بر بازده سهام شرکت: تجزیه و تحلیل صنعت فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها در مشارکت کارکنان در اقتصادهای نوظهور – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges in Employee Engagement in Emerging Economies ترجمه عنوان مقاله چالش ها در مشارکت کارکنان در اقتصادهای نوظهور فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجیحات مصرف کنندگان برای برچسب زدن آلرژن مواد غذایی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumer preferences for food allergen labeling ترجمه عنوان مقاله ترجیحات مصرف کنندگان برای برچسب زدن آلرژن مواد غذایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئله قیمت گذاری موقعیتی دوطبقه ناهمگون – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Positioning–pricing problem of heterogeneous duopoly with uncertain consumer preferences ترجمه عنوان مقاله مسئله قیمت گذاری موقعیتی دوطبقه ناهمگونی با تنظیمات نامطلوب مصرف کننده فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند جهانی در بازار – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Global brand value in developed, emerging, and least developed country markets ترجمه عنوان مقاله ارزش برند جهانی در بازارهای توسعه یافته، در حال ظهور و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت مستاجرین و مدیریت نقدشوندگی REIT – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tenant Quality and REIT Liquidity Management ترجمه عنوان مقاله کیفیت مستاجرین و مدیریت نقدشوندگی REIT فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هزینه ورشکستگی و فروش اموال در شبکه مالی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The joint impact of bankruptcy costs, fire sales and cross-holdings on systemic risk in financial networks ترجمه عنوان مقاله تاثیر مشترک هزینه های ورشکستگی، فروش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دموکراسی، حاکمیت قانون، و حکومت شرکتی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Democracy, rule of law, and corporate governance—a liquidity perspective ترجمه عنوان مقاله دموکراسی، حاکمیت قانون، و حکومت شرکتی – چشم انداز نقدینگی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لایه های سرمایه گذاری و ارزش دارایی نقدی شرکت بزرگ – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Parent-subsidiary investment layers and the value of corporate cash holdings ترجمه عنوان مقاله لایه های سرمایه گذاری زیرمجموعه والدین و ارزش دارایی های نقدی شرکت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عدم اطمینان مالیاتی بر سهام نقدی شرکت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The taxman cometh: Does tax uncertainty affect corporate cash holdings? ترجمه عنوان مقاله مالیات: تاثیر عدم اطمینان مالیاتی بر سهام نقدی شرکت فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان