مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخرید تعادل بدهی بانک ها – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are Banks’ Below Par Own Debt Repurchases a Cause for Prudential Concern? ترجمه عنوان مقاله بازخرید تعادل بدهی بانک ها: انگیزه ای برای نگرانی احتیاطی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای بانکداری رابطه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Benefits of relationship banking: Evidence from consumer credit markets ترجمه عنوان مقاله مزایای بانکداری رابطه ای: شواهدی از بازارهای اعتباری مصرفی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازارهای اعتباری تحت عدم تقارن اطلاعاتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Credit markets under asymmetric information regarding the law ترجمه عنوان مقاله بازارهای اعتباری تحت عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با قانون فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جامع عموم و متخصصین بازار اعتباری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Generalists and specialists in the credit market ترجمه عنوان مقاله جامع عموم و متخصصین بازار اعتباری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد با استفاده از طبقه بندی تغییر درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management using classification shifting of revenues ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد با استفاده از طبقه بندی تغییر درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The anatomy of financial vulnerabilities and banking crises ترجمه عنوان مقاله آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکداری اسلامی، پوششی طبیعی برای چرخه های تجاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Islamic banking offer a natural hedge for business cycles? Evidence from a dual banking system ترجمه عنوان مقاله آیا بانکداری اسلامی یک پوشش طبیعی برای […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beyond gender diversity: How specific attributes of female directors affect earnings management ترجمه عنوان مقاله فراتر از تنوع جنسیتی: ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده های اقتصادی اطلاعاتی درباره درآمد آینده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic determinants of price informativeness about future earnings ترجمه عنوان مقاله تعیین کننده های اقتصادی اطلاعاتی درباره درآمد آینده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاهی دیگر در مهار کردن و قابلیت پیش بینی بازده سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Another look at anchoring and stock return predictability ترجمه عنوان مقاله نگاهی دیگر در مهار کردن و قابلیت پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More