مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات تقاضا و پیش بینی بازده سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Information demand and stock return predictability ترجمه عنوان مقاله اطلاعات تقاضا و پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع سرمایه گذاران و نوسانات بازگشت سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 55 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investor types and stock return volatility ترجمه عنوان مقاله انواع سرمایه گذاران و نوسانات بازگشت سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی، عوامل سازمانی و خود اشتغالی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Satisfaction guaranteed? Life satisfaction, institutional factors, and self-employment ترجمه عنوان مقاله رضایت تضمین شده؟ رضایت از زندگی، عوامل سازمانی و خود اشتغالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه یابی مبتنی بر هدف و موقعیت نوآورانه اکتشافی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Target costing and innovation-exploratory configurations: A comparison of fsQCA, multivariate regression, and variable cluster analysis ترجمه عنوان مقاله هزینه یابی مبتنی بر هدف و موقعیت نوآورانه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال انرژی های تجدید پذیر – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Renewable energy transition: a market-driven solution for the energy and environmental concerns in Chile ترجمه عنوان مقاله انتقال انرژی های تجدید پذیر: یک راه حل […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انتقال صنعتی پویا در توسعه پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Dynamic Industrial Transition on Sustainable Development ترجمه عنوان مقاله اثرات انتقال صنعتی پویا در توسعه پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری عملی حلقه بسته پویا در گرید هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Practical closed-loop dynamic pricing in smart grid for supply and demand balancing ترجمه عنوان مقاله قیمت گذاری عملی حلقه بسته پویا در گرید هوشمند برای متعادل […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل عرضه و تقاضا در کاهش قیمت نفت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impacts of supply and demand factors on declining oil prices ترجمه عنوان مقاله تاثیر عوامل عرضه و تقاضا در کاهش قیمت نفت فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حساسیت های جریان وجوه نقد و سرمایه گذاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 48 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investment-Cash Flow Sensitivities and Capital Misallocation ترجمه عنوان مقاله حساسیت های جریان وجوه نقد – سرمایه گذاری و ناپدید شدن سرمایه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پرداخت سود سهام بر حکومت داخلی و جریان نقدی آزاد – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The mediating effect of dividend payout on the relationship between internal governance and free cash flow ترجمه عنوان مقاله اثر واسطه گر پرداخت سود سهام بر […]

Read More