مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان نقدی و تصمیم در مورد سرمایه گذاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cash flow and investment decision: an application on the Romanian agriculture sector ترجمه عنوان مقاله جریان نقدی و تصمیم در مورد سرمایه گذاری: یک کاربرد در […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اقلام تعهدی، بازده سهام و هزینه سرمایه سهام – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 61 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accruals Quality, Stock Return Seasonality, and the Cost of Equity Capital: International Evidence ترجمه عنوان مقاله کیفیت اقلام تعهدی، فصلی بودن بازده سهام و هزینه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشور های سرمایه گذار در تکنولوژی و بازده سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technology-Investing Countries and Stock Return Predictability ترجمه عنوان مقاله کشور های سرمایه گذار در تکنولوژی و پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت درآمد و رابطه ناهمگونی درآمد و بازده سهام – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and the heterogeneous relation between earnings and stock returns ترجمه عنوان مقاله کیفیت درآمد و رابطه ناهمگونی درآمد و بازده سهام فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر قدرت CEO و CFO بر مدیریت درآمد واقعی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of CEO and CFO power on accruals and real earnings management ترجمه عنوان مقاله تأثیر قدرت CEO و CFO بر مدیریت درآمد واقعی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتبه های فقر منطقه ای جایگزینی برای قدرت خرید برابر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sensitivity of global and regional poverty rates to alternative purchasing power parities ترجمه عنوان مقاله حساسیت جهانی و رتبه های فقر منطقه ای جایگزینی برای قدرت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ویتنام – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic growth, inequality, and poverty in Vietnam ترجمه عنوان مقاله رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ویتنام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین محصولات فضای سبز شهری در اقتصاد کلان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Estimating urban green space production in the macroeconomy: From public goods to a profitable method of investment ترجمه عنوان مقاله تخمین محصولات فضای سبز شهری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه اقتصاد – نگرشی درباره تصفیه فاضلاب – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards circular economy – a wastewater treatment perspective, the Presa Guadalupe case ترجمه عنوان مقاله به سمت چرخه اقتصاد – یک نگرش درباره تصفیه فاضلاب، یک […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار افزایش بهای نگهداشت صندوق های متقابل – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The holdings markup behavior of mutual funds: evidence from an emerging market ترجمه عنوان مقاله رفتار افزایش بهای نگهداشت صندوق های متقابل: شواهدی از بازار […]

Read More