مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری در میان هتل های ایرلندی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining social customer relationship management among Irish hotels ترجمه عنوان مقاله بررسی اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری در میان هتل های ایرلندی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Benefits of corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت منابع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت طراحی محصول و تأثیر آن در وفاداری به برند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does product design matter? Exploring its influences in consumers’ psychological responses and brand loyalty ترجمه عنوان مقاله اهمیت طراحی محصول: بررسی تأثیرات آن در پاسخهای روانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات وابستگی ساختاری و پیوند مبتنی بر وفاداری برند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of structural and bonding-based attachment on brand loyalty ترجمه عنوان مقاله اثرات وابستگی ساختاری و پیوند مبتنی بر وفاداری برند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی روانشناختی در رفتار مصرف کننده محافظ اقلیمی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of psychological empowerment in climate-protective consumer behaviour: An extension of the value-belief-norm framework ترجمه عنوان مقاله نقش توانمند سازی روانشناختی در رفتار مصرف کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از “gerontographics” برای شرح رفتار مصرف کننده – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using gerontographics to explain consumer behaviour in later life: evidence from a Thai study ترجمه عنوان مقاله استفاده از “gerontographics” برای شرح رفتار مصرف کننده در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوابق و رفتار مصرف کننده حامی محیط زیست – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Antecedents and pro-environmental consumer behavior (PECB): the moderating role of religiosity ترجمه عنوان مقاله سوابق و رفتار مصرف کننده حامی محیط زیست (PECB): نقش تعدیلی دینداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمل پس از خرید و تجربه خدمات مشتری در خرید آنلاین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Post-purchase shipping and customer service experiences in online shopping and their impact on customer satisfaction: an empirical study with comparison ترجمه عنوان مقاله حمل پس از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید آنلاین مواد غذایی ارگانیک در لهستان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organic food online shopping in Poland ترجمه عنوان مقاله خرید آنلاین مواد غذایی ارگانیک در لهستان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت موقعیت: شواهدی از آزمایش فیلدی خرید آنلاین – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Location Still Matters: Evidence from an Online Shopping Field Experiment ترجمه عنوان مقاله اهمیت موقعیت: شواهدی از آزمایش فیلدی خرید آنلاین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر استراتژی های بازاریابی و موفقیت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial Orientation’s effect on marketing strategies and success: implications for US firms entering Cuba ترجمه عنوان مقاله تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر استراتژی های بازاریابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش محیط پایدار در عملکرد و استراتژی بازاریابی صادرات – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of sustainability environment in export marketing strategy and performance: a literature review ترجمه عنوان مقاله نقش محیط پایدار در عملکرد و استراتژی بازاریابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی استراتژی های بازاریابی از صنعت شکلات اروپا – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of marketing strategies from the European chocolate industry ترجمه عنوان مقاله بررسی استراتژی های بازاریابی از صنعت شکلات اروپا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان