مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازاریابی رابطه ای: بررسی روابط مشتری – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advancing relationship marketing theory: exploring customer relationships through a process-centric framework ترجمه عنوان مقاله پیشرفت نظریه بازاریابی رابطه ای: بررسی روابط مشتری از طریق یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری در بازارهای در حال ظهور – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Managing customer relationships in the emerging markets – guanxi as a driver of Chinese customer loyalty ترجمه عنوان مقاله مدیریت ارتباط با مشتری در بازارهای در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندینگ کارفرمایان و مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله رابطه بین شهرت، برندینگ کارفرمایان و مسئولیت اجتماعی شرکتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل وفاداری برند در صنعت ارتباطات مخابراتی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modelling brand loyalty in the Nigerian telecommunications industry ترجمه عنوان مقاله مدل وفاداری برند در صنعت ارتباطات مخابراتی نیجریه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبردهای بازاریابی برای نوآوری الکترونیکی شروع به کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Get the show on the road: Go-to-market strategies for e-innovations of start-ups ترجمه عنوان مقاله دست به کار شدن: راهبردهای بازاریابی برای نوآوری های الکترونیکی شروع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توجه بصری، خرید تکانشگری و رفتار مصرف کننده – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Visual attention, buying impulsiveness, and consumer behavior ترجمه عنوان مقاله توجه بصری، خرید تکانشگری و رفتار مصرف کننده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات طرح فروشگاه بر رفتار مصرف کننده – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Store layout effects on consumer behavior in 3D online stores ترجمه عنوان مقاله اثرات طرح فروشگاه بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه آنلاین سه بعدی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غیر قابل دسترس بودن بازپرداخت محصول و رفتار مصرف کننده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Retailers beware: On denied product returns and consumer behavior ترجمه عنوان مقاله خرده فروشان مراقب باشید: غیر قابل دسترس بودن بازپرداخت محصول و رفتار مصرف کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی رفتار مصرف کننده در پذیرش PHEVs – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله What make consumer sign up to PHEVs? Predicting Malaysian consumer behavior in adoption of PHEVs ترجمه عنوان مقاله چه مصرف کننده ای به PHEVs وارد می […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مفهوم چسبندگی مراکز خرید آنلاین B2C – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring stickiness intention of B2C online shopping malls: A perspective from information quality ترجمه عنوان مقاله بررسی مفهوم چسبندگی مراکز خرید آنلاین B2C: چشم اندازی از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رنگ ها بر واقعیت ها در خرید آنلاین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Do Colors Change Realities in Online Shopping? ترجمه عنوان مقاله تاثیر رنگ ها بر واقعیت ها در خرید آنلاین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راحتی تحویل خرید آنلاین برای افزایش رضایت مشتری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e-WOM ترجمه عنوان مقاله راحتی تحویل خرید آنلاین برای افزایش رضایت مشتری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کالاهای آزموده شده درون فروشگاهی یا خرید آنلاین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله In-store or online shopping of search and experience goods: A hybrid choice approach ترجمه عنوان مقاله کالاهای جستجو شده و آزموده شده درون فروشگاهی یا خرید […]

مشاهده و دانلود رایگان