مقاله انگلیسی رایگان در مورد حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Animals as sources of food-borne pathogens: A review ترجمه عنوان مقاله حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی: یک بررسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از متابولومیکس برای بررسی نشناگر های زیستی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using Metabolomics to Investigate Biomarkers of Drug Addiction ترجمه عنوان مقاله استفاده از متابولومیکس برای بررسی نشناگر های زیستی اعتیاد به مواد مخدر فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسگرهای نانوساختار برای کشاورزی هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nanostructured (Bio)sensors for smart agriculture ترجمه عنوان مقاله حسگرهای نانوساختار (زیستی) برای کشاورزی هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط کشاورزی و بیوتکنولوژی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان