مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک های آب و هوایی در مراتع پرورش احشام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Managing climate risks on the ranch with limited drought information ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک های آب و هوایی در مراتع پرورش احشام با اطلاعات محدودی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات خشکسالی شدید در آینده سیستم انرژی فنلاند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Energy security impacts of a severe drought on the future Finnish energy system ترجمه عنوان مقاله اثرات امنیتی انرژی یک خشکسالی شدید در آینده سیستم انرژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های نقشه برداری برای سنجش مزایای پارک شهری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An evaluation of participatory mapping methods to assess urban park benefits ترجمه عنوان مقاله یک ارزیابی مشارکتی روش های نقشه برداری برای سنجش مزایای پارک شهری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصدیق ارزشمند بودن پارک های شهری با اطلاعات شادی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does happiness data say urban parks are worth it? ترجمه عنوان مقاله تصدیق ارزشمند بودن پارک های شهری با اطلاعات شادی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی و زمانی خشکسالی آسیای میانه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Spatial and temporal characteristics of droughts in Central Asia during 1966–2015 ترجمه عنوان مقاله ویژگی های فضایی و زمانی خشکسالی در آسیای میانه در طول سال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خشکسالی بر حمل و نقل فلوئم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Drought impacts on phloem transport ترجمه عنوان مقاله تاثیر خشکسالی بر روی حمل و نقل فلوئم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط جغرافیا گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ویژگی های خشکسالی بر اساس شاخص غیر خطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 56 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comprehensive drought characteristics analysis based on a nonlinear multivariate drought index ترجمه عنوان مقاله آنالیز ویژگی های جامع خشکسالی بر اساس یک شاخص غیر خطی چند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل هیدرولوژیکی با استفاده از دورسنجی کلان داده – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hydrological Analysis using Satellite Remote Sensing Big Data and CREST Model ترجمه عنوان مقاله تحلیل هیدرولوژیکی با استفاده از سنجش از راه دور کلان داده و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان های جزر و مدی با استفاده از یادگیری ماشین بیزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of tidal currents using Bayesian machine learning ترجمه عنوان مقاله پیش بینی جریان های جزر و مدی با استفاده از یادگیری ماشین بیزی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای فصلی فصل بارانی تابستان در فیلیپین – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seasonal march patterns of the summer rainy season in the Philippines and their long-term variability since the late twentieth century ترجمه عنوان مقاله الگو های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکاری سازی تاثیرات استفاده از زمین، فصل و زیستگاه – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Species traits reveal effects of land use, season and habitat on the potential subsidy of stream invertebrates to terrestrial food webs ترجمه عنوان مقاله آشکاری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر پایه مدل تغییرات زمین – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Model based decision support system for land use changes and socio-economic assessments ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر پایه مدل برای تغییرات استفاده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی بلایای طبیعی شهری و کاهش آنها – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On civil engineering disasters and their mitigation ترجمه عنوان مقاله مهندسی بلایای طبیعی شهری و کاهش آنها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان