مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل مالی بر تغییرات حسابرسان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of financial restatement on auditor changes: Iranian evidence ترجمه عنوان مقاله اثر تعدیل مالی بر تغییرات حسابرسان: ایران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت درآمد (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan ترجمه عنوان مقاله کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت درآمد: شواهد از اردن فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابداری و عدم تقارن اطلاعات شرکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting quality and information asymmetry of foreign direct investment firms ترجمه عنوان مقاله کیفیت حسابداری و عدم تقارن اطلاعات شرکت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency ترجمه عنوان مقاله تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابداری مدیریت استراتژیک ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Hotel property performance: The role of strategic management accounting ترجمه عنوان مقاله  عملکرد هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و حسابداری گرایش های مرتبط  مدیریت عملکرد، مدیریت هتلداری، مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات بخش دولتی و شرکت بخش خصوصی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Public sector reforms and public private partnerships: Overview and research agenda ترجمه عنوان مقاله  اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابرسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک حسابرسان از پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Auditors’ perceptions of the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in a developing country ترجمه عنوان مقاله  ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  33 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از محیط زیست و ارتباط بازدهی اکولوژیکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The disclosure of environmental conservation costs and its relation to eco-efficiency Evidence from Japan ترجمه عنوان مقاله  افشای هزینه ‌های حفاظت از محیط زیست و ارتباط آن با بازدهی اکولوژیکی – اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  23 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals ترجمه عنوان مقاله  ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان موزیکال جهان غرب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Auditor selection following auditor turnover: Do peers’ choices matter? ترجمه عنوان مقاله  انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات حسابرس: آیا انتخاب های همتایان اهمیتی دارد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابرسی مجله  حسابداری، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مطالعات آموزش حسابداری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Accounting education literature review (2016) ترجمه عنوان مقاله  بررسی مطالعات آموزش حسابداری (2016) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  31 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و علوم تربیتی گرایش های مرتبط  تکنولوژی آموزشی مجله  مجله آموزش حسابداری – Journal of Accounting Education دانشگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل ریسک مدیریت تغییرات آب و هوایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence ترجمه عنوان مقاله  تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تست ارتباط رویکرد پژوهشی سازنده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perspectives on relevance: The relevance test in the constructive research approach ترجمه عنوان مقاله  چشم ‌اندازهای مرتبط: تست ارتباط در رویکرد پژوهشی سازنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله  پژوهش حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان