مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Time-driven activity-based costing: Designing a model in a Portuguese production environment ترجمه عنوان مقاله هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور: طراحی یک مدل در محیط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Estimation risk and auditor conservatism ترجمه عنوان مقاله خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری، اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد شرکت؛ ایجاد تفاوت بین عملکرد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and firm performance؛ Differentiating between accounting-based and market-based performance ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و عملکرد شرکت؛ ایجاد تفاوت بین عملکرد بر پایه حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و ایجاد ارزش در واحد های تحقیقاتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The intellectual capital and the creation of value in research units linked to the Brazilian Ministry of Science Technology and Innovation ترجمه عنوان مقاله سرمایه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دولتی استراتژیک برای وضعیت مالی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic public management for financial condition: Focus on fund balances of school districts ترجمه عنوان مقاله مدیریت دولتی استراتژیک برای وضعیت مالی: تمرکز بر تعادل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز نهادی چند سطحی تغییر حسابداری در مدیریت دولتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multilevel institutional analysis of accounting change in public management ترجمه عنوان مقاله آنالیز نهادی چند سطحی تغییر حسابداری در مدیریت دولتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند، استانداردهای حسابداری و ادغام و مالکیت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brand value, accounting standards, and mergers and acquisitions: “The Moribund Effect” ترجمه عنوان مقاله ارزش برند، استانداردهای حسابداری و ادغام و مالکیت: “اثر مریبوند” فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر حفاظت سرمایه گذاران، IFRS و کیفیت درآمد بر هزینه سرمایه – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 61 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The joint effect of investor protection, IFRS and earnings quality on cost of capital: An international study ترجمه عنوان مقاله اثر مشترک حفاظت سرمایه گذاران، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار زماني حسابرسی و کیفیت سود – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit time pressure and earnings quality: An examination of accelerated filings ترجمه عنوان مقاله فشار زماني حسابرسی و کیفیت سود: بازرسی فشرده سازی شده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای داوطلبانه کنترل ضعف داخلی و کیفیت درآمد – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Voluntary Disclosure of Internal Control Weakness and Earnings Quality: Evidence From China ترجمه عنوان مقاله افشای داوطلبانه کنترل ضعف داخلی و کیفیت درآمد: شواهد از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش کامل IFRS در برزیل: کیفیت درآمد – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Full adoption of IFRSs in Brazil: Earnings quality and the cost of equity capital ترجمه عنوان مقاله پذیرش کامل IFRS در برزیل: کیفیت درآمد و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری کربن در محصولات چوبی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon Accounting in Harvested Wood Products: Assessment Using Material Flow Analysis Resulting in Larger Pools Compared to the IPCC Default Method ترجمه عنوان مقاله حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل صورت های مالی: اجاره نامه سرمایه گذاری شده – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Converting Financial Statements: Operating to Capitalised Leases ترجمه عنوان مقاله تبدیل صورت های مالی: اقدامات مربوط به اجاره نامه های سرمایه گذاری شده فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان