مقاله انگلیسی رایگان در مورد صورت های مالی تلفیقی – چالش مدیریت بخش دولتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consolidated financial statements – a new challenge for the public sector administration ترجمه عنوان مقاله صورت های مالی تلفیقی – یک چالش تازه برای مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financial reporting of intangible assets in Islamic finance ترجمه عنوان مقاله گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intangible assets on the balance sheet and audit fees ترجمه عنوان مقاله دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم اعطای اعتبار به SMEs – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of perceived default risk and accounting information quality on the decision to grant credit to SMEs ترجمه عنوان مقاله تأثیر ریسک پیش فرض درک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بازار محصولات و مدیریت درآمدها – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Product Market Competition and Earnings Management: A Firm-Level Analysis ترجمه عنوان مقاله رقابت بازار محصولات و مدیریت درآمدها: یک تجزیه و تحلیل سطح شرکتی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت درآمد و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and managerial access to debt financing: empirical evidence from Iran ترجمه عنوان مقاله کیفیت درآمد ها و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی: شواهد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معاملات شخصی مرتبط و هزینه حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Related party transactions and audit fees: the role of the internal audit function ترجمه عنوان مقاله معاملات شخصی مرتبط و هزینه حسابرسی: نقش تابع حسابرسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی در زمینه ی پولشویی ضد پولی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining in anti-money laundering field ترجمه عنوان مقاله داده کاوی در زمینه ی پولشویی ضد پولی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی حسابرسان خارجی از عملکرد حسابرسان داخلی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله External auditors’ evaluation of the internal audit function: An empirical investigation ترجمه عنوان مقاله ارزیابی حسابرسان خارجی از عملکرد حسابرسان داخلی: یک تحقیق تجربی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير كيفيت حسابرسی بر مديريت درآمد واقعي – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of audit quality on real and accrual earnings management around IPOs ترجمه عنوان مقاله تاثير كيفيت حسابرسی بر مديريت درآمد واقعي و تعهدي […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An error management perspective on audit quality: Toward a multi-level model ترجمه عنوان مقاله دیدگاه مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی: به سوی یک مدل چند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit quality during the global financial crisis: The investors’ perspective ترجمه عنوان مقاله کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی: دیدگاه سرمایه گذاران فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود سهام و کیفیت سود: شواهد از چین – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dividends and earnings quality: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله سود سهام و کیفیت سود: شواهد از چین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان