مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی داده ابری برای ذخیره سازی برون سپاری امن – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Attribute-Based Cloud Data Integrity Auditing for Secure Outsourced Storage ترجمه عنوان مقاله حسابرسی یکپارچه داده های نسبی ابری برای ذخیره سازی برون سپاری امن فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابرسی داخلی در مشارکت دولتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of internal auditing in corporate governance: a Foucauldian analysis ترجمه عنوان مقاله نقش حسابرسی داخلی در مشارکت دولتی: یک تجزیه و تحلیل فوکولندی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقی درباره ی حسابرسی مستمر – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research on Continuous Auditing: A Bibliometric Analysis ترجمه عنوان مقاله تحقیقی درباره ی حسابرسی مستمر: یک تجزیه و تحلیل کتابشناختی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قانون گذاری بر نقش حسابرسی داخلی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of legislation on the internal audit function ترجمه عنوان مقاله تاثیر قانون گذاری بر نقش حسابرسی داخلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح حسابرسی پویا برای ذخیره سازی برون سپاری – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Cost Effective Dynamic Auditing Scheme for Outsourced Data Storage in Cloud Environment ترجمه عنوان مقاله طرح هزینه ای موثر حسابرسی پویا برای ذخیره سازی برون […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جست و جوی تعیین کننده های حسابرسی داخلی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the determinants of internal audit: Evidence from ownership structure ترجمه عنوان مقاله جست و جوی تعیین کننده های حسابرسی داخلی: شواهدی از ساختار مالکیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک حسابرسی گروهی در مجموعه حسابرسی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Managing group audit risk in a multicomponent audit setting ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک حسابرسی گروهی در مجموعه حسابرسی چند جزئی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی عملکرد درباره ی مسائل محیطی در آلمان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance auditing in Germany concerning environmental issues ترجمه عنوان مقاله حسابرسی عملکرد درباره ی مسائل محیطی در آلمان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هوش هیجانی در قضاوت حسابرس – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of emotional intelligence on auditor judgment ترجمه عنوان مقاله تاثیر هوش هیجانی در قضاوت حسابرس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای شک و تردید: اثر مشترک سهام اجتماعی مشتری و حسابرس – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 62 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prompting the Benefit of the Doubt: The Joint Effect of Auditor-Client Social Bonds and Measurement Uncertainty on Audit Adjustments ترجمه عنوان مقاله برانگیختن مزایای شک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه ی رهبری مشتری تحول گرا و بی طرفی حسابرس – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between transformational client leadership and auditor objectivity ترجمه عنوان مقاله رابطه ی رهبری مشتری تحول گرا و بی طرفی حسابرس فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر سقوط و رابطه ی حسابرس و مشتری – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Crash Risk and the Auditor-Client Relationship ترجمه عنوان مقاله خطر سقوط و رابطه ی حسابرس و مشتری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چهره قابل تغییر گزارش حسابرس – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Changing Face of the Auditor’s Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements ترجمه عنوان مقاله چهره قابل تغییر گزارش حسابرس: پیامد های […]

مشاهده و دانلود رایگان