مقاله انگلیسی رایگان در مورد آملوبلاستومای عود کننده – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recurrent Ameloblastoma: A Surgical Challenge ترجمه عنوان مقاله آملوبلاستومای عود کننده: چالشی در جراحی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط دندانپزشکی گرایش های مرتبط آسیب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اپی ژنتیک و پیامدهای آن برای سلامت دهان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Epigenetics and its implications for oral health ترجمه عنوان مقاله اپی ژنتیک و پیامدهای آن برای سلامت دهان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراقبت از ناحیه جلویی دهان با یک ماده پیوندی – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Alveolar Ridge Preservation Using a Novel Synthetic Grafting Material: A Case with Two-Year Follow-Up ترجمه عنوان مقاله حفاظت از ناحیه جلویی دهان با استفاده از یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی دانش سرطان دهان – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Oral Cancer Knowledge Assessment: Newly Graduated versus Senior Dental Clinicians ترجمه عنوان مقاله ارزیابی دانش سرطان دهان: متخصصین تازه کار در مقابل دانپزشکان مجرب فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دررفتگی مفصل تمپورال فک پایین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Traumatic Lingual Hematoma Resulting In Bilateral Temporal Mandibular Joint Dislocations ترجمه عنوان مقاله دررفتگی مفصل تمپورال فک پایین ناشی از هماتوم ترومایی لینگوال فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان